Podporte rozvoj zdravej a udržateľnej kultúry stravovania vo vašej škole

Pridajte sa k viac ako 60 školám na Slovensku, ktoré navštevuje viac ako 9000 žiakov a k viac ako štyrom stovkám škôl v Čechách, ktoré už zlepšujú svoju kultúru stravovania.

Skutočne zdravá škola je komplexný celo-inštitucionálny program

"Vzdelávanie pre udržateľný rozvoj nie je len o výučbe trvalej udržateľnosti a pridávanie nového obsahu do osnov a vzdelávacích lekcií. Školy by sa mali zmeniť na miesta učenia a získavania skúseností pre trvalo udržateľný rozvoj, a preto by mali všetky svoje procesy orientovať na zásady udržateľnosti. Aby bolo vzdelávanie pre udržateľný rozvoj efektívnejšie, musia byť vzdelávacie inštitúcie ako celok transformované. Takýto komplexný prístup ku vzdelávaniu má za cieľ začlenenie udržateľnosti do všetkých aspektov vzdelávacej inštitúcie. Zahŕňa prehodnotenie učebných osnov, prevádzku školy, organizačnú kultúru, aktívne zapojenie žiakov a študentov, vedenie a riadenie , vzťahy s miestnym spoločenstvom a výskum "(UNESCO, 2014).