Čo presadzujeme

K naplneniu vízie Skutočne zdravej školy je potrebných niekoľko zmien v súčasnom systéme školského stravovania. Čo teda presadzujeme?

Skutočne zdravá škola presadzuje transformáciu školského stravovania. Čo presadzujeme?

1. Aktualizácia štátnych výživových odporúčaní pre školskú jedáleň

Požadujeme vytvorenie pracovnej skupiny, zloženej zo zástupcov ministerstva školstva, zdravotníctva a poľnohospodárstva, odborníkov na problematiku výživy detí a školského stravovania a občianske iniciatívy, aby uskutočnila revíziu Vyhlášky o školskom stravovaní a zahŕňala nové poznatky v oblasti výživy detí.

Presadzujeme, aby novelizovaná Vyhláška o školskom stravovaní zabezpečila:

Ďalej presadzujeme:

2. Aktualizáciu výživovej pyramídy

Výživová alebo potravinová pyramída ukazuje, ako by sa mal človek správne stravovať a v akom pomere by mali byť jednotlivé potraviny zastúpené na jeho tanieri. Slovenská výživová pyramída sa na rozdiel od zahraničných, roky neaktualizovala. Jej odporúčania vychádzajú z predchádzajúcich tvrdení o potrebe obmedzovať príjem tukov, o výživovej potrebe jesť mäso, piť mlieko a ako už dnes vieme, zdraviu škodlivom nadhodnocovaní významu polysacharidov.

Usilujeme sa o zmenu výživovej pyramídy s odporúčaním pre všetkým obyvateľov, s cieľom zaistiť zdravú stravu deťom nielen v školách, ale aj doma.

Odporúčame aktualizáciu, ktorá by brala do úvahy tieto návrhy: