Hluk nie je fanúšikom zdravého stravovania: môže zničiť chuť jedla

7. 5. 2021
Skutočne zdravá škola

Na úvod jedna hádanka: Pracujú denne niekoľko hodín v takom hluku, ako keby im len pár metrov od ucha išla na plno cirkulárka. Napriek tomu, nemajú chrániče sluchu. O akom povolaní je reč? Ak ste hádali kuchárky, kuchárov a ostatných pracovníkov a pracovníčky školských jedální, uhádli ste. 

Školy patria vo všeobecnosti medzi hlučné miesta. Výskumy potvrdili, že priemerná hladina hluku v triedach je vyššia ako na vonkajších detských ihriskách, niektoré dokonca prekonali aj hustú cestnú premávku. Jedálne prekračovali v mnohých prípadoch úroveň hluku 80 dB, čo je na úrovni už spomínanej cirkulárky. Takáto úroveň hluku v triedach má podľa štúdií negatívny vplyv na študijné výsledky, najmä z jazykov, vrátane materinského a matematiky. Môže však nepriaznivo vplývať aj na zdravie žiakov aj učiteľov.  

Hluk ako 2. najväčšia hrozba pre zdravé životné prostredie 

„Svetová zdravotnícka organizácia označila hluk ako najvýznamnejšiu hrozbu pre zdravé životné prostredie, bezprostredne po znečistení ovzdušia. Pri dlhodobom pôsobení má totiž hluk nepriaznivý vplyv na správanie, zdravie a psychiku ľudí,“ hovorí Peter Petraško zo švédskej spoločnosti Ecophon, ktorá sa už 60 rokov venuje vytváraniu prostredia, v ktorom vládne akustická pohoda. V spolupráci s občianskym združením Skutočne zdravá škola, ktoré vzdeláva deti a dospelých v oblasti zdravého stravovania, chce Ecophon prispieť k zlepšeniu kultúry stravovania a tiež zdravia detí, učiteľov aj pracovníkov jedální. 

Situácia v školských jedálňach je totiž ešte horšia ako v triedach. Hluk prirodzene pochádza z pohybu, narábania s nábytkom (posúvania stolov a stoličiek), kuchynských spotrebičov, používania príborov a riadu, či komunikácie. Problém však nastáva inde. Vybavenie používané v školskej jedálni a kuchyni sú z dôvodu vysokých nárokov na údržbu a hygienu, prevažne z tvrdých materiálov, ako kov a drevo. To spôsobuje, že hluk nemá byť čím pohltený, preto sa odráža v priestore. 

Hluk „ničí“ chuť jedla

Ďalšia štúdia ukázala, že hluk nie je príliš veľkým fanúšikom zdravého stravovania a doslova môže umocniť alebo naopak zničiť chuť jedla. Ovplyvňuje totiž napríklad naše vnímanie slanosti či sladkosti podávaných jedál. Čím vyššia hladina hluku, tým menej cítime slanosť a sladkosť. Výsledkom môže byť, že si jedlo nadmerne prisolíme či ocukrujeme. A to zdravé určite nie je. Nehovoriac o tom, že v konečnom dôsledku konzumuje jedlo inej chuti, ako nám chcel pôvodne kuchár naservírovať.  

Hluk môže ohroziť zdravie

Spomeniete si na scénky zo školských jedální, kde učitelia opakovane napomínajú žiakov, každý na každého zvyšuje hlas a celé to pripomína mravenisko? V takomto prostredí je náročné udržiavať poriadok a disciplínu, ale to je ešte ten menší problém. Pracovať v takomto hluku, kde by ste v špičke naozaj potrebovali chrániče sluchu, spôsobuje stres. Týka sa to tak personálu, ako aj zákazníkov jedálne, v tomto prípade žiakov a učiteľov. 

Je to dané evolúciou človeka, kedy reagujeme na zvuky buď pozitívne, alebo v prípade nežiadúcich zvukov či hluku stresovo a negatívne. Zvuk spúšťa v našom tele potrebné mechanizmy. Napríklad, ak v lese počujeme zvuk divej zvery, automaticky to v nás spúšťa obranný mechanizmus, čo je žiadúce. Už menej žiadúce je, ak hluk spôsobuje stres pri stolovaní. Robí to z jedálne miesto, odkiaľ by sme najradšej odišli. Pritom kultúra zdravého stravovania by mala byť okrem konzumácie čerstvých, chutných a zdravých potravín aj o tom, že si obed vychutnáte v kľude a peknom prostredí s kamarátmi.  O závažnosti problému svedčí aj správa zo Španielska, podľa ktorej bola v tejto krajine prvýkrát uznaná choroba z povolania zamestnancovi jedálne školy z dôvodu poškodenia sluchu. 

Trpia aj hlasivky

Podľa výsledkov inej štúdie až 65 % opýtaných učiteľov malo počas vykonávania svojej profesie problémy s hlasom. „Učitelia mávajú v porovnaní s priemernou populáciou častejšie problémy s hlasom. Stretávam sa prípadmi, že sa u učiteľov po nadmernej hlasovej námahe objavuje akútny zápal hlasiviek a hrtana, ako následok preťaženia hlasiviek,“ hovorí otorinolaryngológ MUDr. Tibor Barta PhD., primár Kliniky ORL a Chirurgie hlavy a krku UNB na Antolskej ulici v Bratislave. Dôsledky na pracovný život učiteľov sú výrazné. Tí kvôli problémom s hlasivkami absentujú v práci viac ako dvojnásobne častejšie ako iní zamestnanci. 

Čo s tým...

Slovensko zatiaľ zaostáva vo vytváraní vhodných akustických podmienok v školských jedálňach. Problémom je, že kým vo väčšine krajín Európskej únie, vrátane susedného Česka sú technické normy udávajúce prípustné hodnoty času dozvuku či regulujúce používanie materiálov, ktoré pohlcujú nadbytočný hluk v rôznych miestnostiach školy, záväzné, u nás majú len odporúčací charakter a tak naše deti sú ukrátené o zvukovú pohodu a komfort v triedach a jedálni. 

Riešenie existuje

Problémy s nadmerným hlukom v školských priestoroch je možné zmierniť úpravou akustických podmienok, a to nielen počas výstavby, ale aj dodatočne. Pritom aj malé zníženie úrovne hluku môže priniesť veľký efekt. „Napríklad montážou vysoko absorpčného stropu či panelov dokážeme znížiť vnímanie hladiny hluku o polovicu. To mení situáciu v triedach, aj v školských jedálňach. Nakoľko je všetkých počuť a rozumieť bez toho, aby museli zvyšovať hlas, študenti a učitelia začnú hovoriť tichšie a celkovo sa hlasitosť zníži o 10 dB,“ vysvetľuje P. Petraško a dodáva, že cieľom Ecophon je v spolupráci s o.z. Skutočne zdravá škola nielen upriamiť pozornosť na túto problematiku, ale prinášať do škôl aj riešenia. „Našou spoločnou snahou je, aby školské jedálne boli miestom, kde deti chodia radi, lebo sa tam môžu v kľude zdravo a chutne naobedovať. A tiež, aby boli bezpečným a príjemným pracovným prostredím pre zamestnancov.“ 

Od 10. 9. 2021 do 31. 12. 2021, alebo do ukončenia akcie, získa každá škola a škôlka, registrovaná v programe Skutočne zdravá škola, 30% zľavu na akustický materiál od spoločnosti Ecophon. Pre viac informácií a vypracovanie ponuky pre vašu školu, kontakujte Ecophon:

Ing. Peter Petraško
Key Segment Developer

peter.petrasko@ecophon.sk 

Mobil: +421 904 516 131

Ďakujeme za spoluprácu spoločnosti Ecophon. #spolupráca

www.ecophon.com

Hluk nie je fanúšikom zdravého stravovania: môže zničiť chuť jedla 1Hluk nie je fanúšikom zdravého stravovania: môže zničiť chuť jedla 1Hluk nie je fanúšikom zdravého stravovania: môže zničiť chuť jedla 1
Späť na zoznam