Naše projekty

Skutočne zdravá škola o.z. realizuje momentálne tieto projekty: 

Názov projektu: SchoolFood4Change

Projekt finančne podporil: Program Horizont 2020

Termín zahájenia a ukončenia: 1.1.2022 – 31.12.2025

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je premenit školské stravovanie do novej paradigmy, podporujúcej verejné zdravie a územnú odolnosť. Projekt sa bude snažiť zmysluplne prispieť k inovatívnym systémovým zmenám potravinového systému naprieč EÚ zavedením udržateľného a zdravého celoškolského prístupu v rámci celoeuropskej multiplikačnej iniciatívy, do ktorej bude zapojených tisíc škôl od materských, cez základné, stredné až po vysoké školy.

Názov projektu: Budovanie kapacít pre vzdelávanie k udržateľnosti prostredníctvom rozvoja kultúry zdravého a udržateľného stravovania v školách

Projekt finančne podporil: Program Erasmus+

Termín zahájenia a ukončenia: 1.3.2022 – 28.2.2024

Cieľ projektu: Hlavným cieľom partnerstva je rozvoj nadnárodnej siete programov Skutečně zdravá škola (SZŠ) v Českej a Slovenskej Republike zvýšením kvality práce a postupov a budovaním kapacity oboch partnerov: Skutečně zdravé školy, z.s. a Skutočne zdravej školy o.z.

Názov projektu: Boosting awareness to reduce food waste via developing educators’ competences

Projekt finančne podporil: Program Erasmus+

Termín zahájenia a ukončenia: 1.5.2022-30.4.2024
Cieľ projektu: Hlavným cieľom partnerstva je rozvoj pôsobnosti lektorov či pedagógov zvyšovaním povedomia o znižovaní plytvania potravinami aj prostredníctvom využívania e-learningovej platformy a užitočnej aplikácie.

Názov projektu: School Food Climate Challenge: creating educational digital tools for educators to inspire students to become true change makers in our transition to a sustainable food system in Europe

Projekt finančne podporil: Program Erasmus+

Termín zahájenia a ukončenia: 1.9.2022 – 31.8.2024

Cieľ projektu: Poskytnúť učiteľom vzdelávacie zdroje, ktoré by mladých ľudí inšpirovali k pozitívnej vízii budúcnosti a naštartovali ich záujem o inovatívne riešenia, ktoré nám pomôžu učiniť potravinové systémy v EÚ spravodlivými, zdravými a šetrnými k životnému prostrediu. Projekt bude inšpirovať mladých ľudí k tomu, aby sa stali zmenou, ktorú chcú vidieť a umožnia začleniť výsledky projektu do bežnej práce partnerov projektu.