Metodické materiály a návody pre učiteľov a ostatných členov Akčnej skupiny

Z navrhnutých tém vyberte oblasť, ktorá vás zaujíma. Môžete zvoliť aj cieľovú skupinu, hľadať aj podľa názvu alebo kľúčového slova. • Výživa
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Zdravá výživa a zdravý životný štýl - Metodika pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov

  Táto publikácia vás prevedie najnovějšími poznatkami v oblasti zdravej výživy a zdravého životného štýlu a rôznymi doporučeniami podloženými poznatkami EBM. Predstavíme čo všetko ovplyvňuje životný štýl detí, ako aj všetky skupiny potravín a tekutiny, ich základný prínos pre zdravie a výživu človeka, predevšetkým žiakov a dospievajúcich. Publikácia naznačí, ako tému zdravej výživy využívať vo výuke a tiež v praktickim živote.

  Vznik metodiky bol podporený z prostriedkov Nadačného fondu Kaufland.

   

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Angažovanosť a kultúra stravovania

  Čo to je Akčná skupina pre zdravé stravovanie

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Angažovanosť a kultúra stravovania

  Ako na tvorbu Akčnej skupiny

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Zapojenie rodičov a odborníkov
  Angažovanosť a kultúra stravovania

  Ako získať pomoc odborníkov

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Bronzové kritériá a certifikácia
  Strieborné kritériá a certifikácia
  Zlaté kritériá a certifikácia

  Kritériá skutočne zdravej školy

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Bronzové kritériá a certifikácia
  Strieborné kritériá a certifikácia
  Zlaté kritériá a certifikácia

  Kritériá skutočne zdravej škôlky

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Zapojenie rodičov a odborníkov
  Angažovanosť a kultúra stravovania
  Miestne komunity a spolupráca

  Ako zapojiť rodičov do pestovateľských a kulinárskych aktivít

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Angažovanosť a kultúra stravovania

  Ako zapojiť žiakov do plnenia Akčného plánu

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Bronzové kritériá a certifikácia

  Návod na splnenie bronzových kritérií

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Strieborné kritériá a certifikácia

  Návod na splnenie strieborných kritérií

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Zlaté kritériá a certifikácia

  Návod na splnenie zlatých kritérií

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Angažovanosť a kultúra stravovania

  Činnosti akčnej skupiny

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Angažovanosť a kultúra stravovania

  Program prvého stretnutia akčnej skupiny

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Zapojenie rodičov a odborníkov
  Angažovanosť a kultúra stravovania

  Postup pre rodičov, ak chcú pomôcť zlepšiť stravovanie na škole

  materiál v pdf
 • Výživa
  Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu

  Nepovolené aditíva

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu

  Plnenie kritérií programu - Kvalita jedla a miesto pôvodu surovín

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Angažovanosť a kultúra stravovania

  Plán zdravého školského stravovania - 10 bodov

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Angažovanosť a kultúra stravovania

  Dotazník pre zamestnancov

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Angažovanosť a kultúra stravovania

  Vyhodnotenie práce akčnej skupiny

  materiál v pdf
 • Výživa
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Školský kvíz o jedle pre deti

  Dokument - jednoduchý školský kvíz, pre pedagógov, vďaka ktorému sa deti môžu zoznámiť so súvislosťami medzi jedlom, zdravím a udržateľným životným štýlom. V prípade potreby konzultácie ohľadom odpovedí nás prosím kontaktujte. 

  materiál v pdf
 • Výživa
  Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu

  Metodický manuál Skutočne zdravej školskej kuchyne

  Dokument pre pani kuchárky, ktorý pomôže zorientovať sa v tom, čo Skutočne zdravá škola považuje za racionálnu výživu. Tento dokument zároveň poskytne tipy na to, ako zdravšie a chutnejšie a najmä z akých surovín variť v školskej jedálni. 

  materiál v pdf
 • Výživa
  Zapojenie rodičov a odborníkov
  Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu
  Zodpovednosť

  Sezónny kalendár ovocia a zeleniny A6

  Tento dokument vznikol v spolupráci s OZ Slow Food Pressburg

  materiál v pdf
 • Výživa
  Zapojenie rodičov a odborníkov
  Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu
  Zodpovednosť

  Sezónny kalendár ovocia a zeleniny A4

  Tento dokument vznikol v spolupráci s OZ Slow Food Pressburg

  materiál v pdf
 • Výživa
  Zapojenie rodičov a odborníkov
  Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu

  Slow Food tipy na výber potravín

  Dokument, ktorý k zmene inšpiruje nielen školy, ale aj rodičov.

  Vznikol v spolupráci s OZ Slow Food Pressburg. 

  materiál v pdf
 • Výživa
  Zapojenie rodičov a odborníkov
  Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu

  Zodpovedné nákupné správanie

  Dokument, ktorý k zmene inšpiruje nielen školy, ale aj rodičov.

  Vznikol v spolupráci s OZ Slow Food Pressburg. 

  materiál v pdf
 • Vzdelávanie o jedle a stravovaní
  Miestne komunity a spolupráca

  Formulár - na Farmu! Pred výletom

  Pomôcka pre pedagógov, pred výletom na farmu.

  materiál v pdf
 • Vzdelávanie o jedle a stravovaní
  Miestne komunity a spolupráca

  Formulár - Na Farmu! Na výlete

  Pomôcka pre pedagógov na šk. výlete na farme.

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Zapojenie rodičov a odborníkov
  Angažovanosť a kultúra stravovania

  Dotazník pre MŠ a ZŠ 1. stupeň

  Pomôcka pre akčnú skupinu

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Zapojenie rodičov a odborníkov
  Angažovanosť a kultúra stravovania

  Dotazník pre ZŠ 2. st. a SŠ

  Dokument pre Akčnú skupinu

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Zapojenie rodičov a odborníkov
  Angažovanosť a kultúra stravovania

  Dotazník pre rodičov

  Dokument pre Akčnú skupinu

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Bronzové kritériá a certifikácia

  7 krokov k získaniu certifikátu

  materiál v pdf
 • Výživa
  Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu

  Desatoro výživy podľa Skutočne zdravej školy

  Aká je výživa podľa odborných garantov Skutočne zdravej školy? Dozviete sa v tomto dokumente.

  Vznik metodiky bol podporený z prostriedkov Nadačného fondu Kaufland.

  materiál v pdf
 • Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu

  Školské stravovanie podľa Skutočne zdravej školy

  Vysvetlenie systém zásad školského stravovania podľa princípov Skutočne zdravej školy s ohľadom na aktuálne platnú legislatívu. V metodike nájdete aj okomentovaný ukážkový jedálny lístok z jednej zo škôl zapojených do programu.

  Vznik metodiky bol podporený z prostriedkov Nadačného fondu Kaufland.

  materiál v pdf
 • Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu

  Tipy pre pracovníkov školskej jedálne

  Inšpirácia pre vedúcich a pracovníkov školských jedální s tipmi na správnu prezentáciu pokrmov a zdravú školskú stravu. Nasledujúce tipy sú určené personálu školských jedální, aby dokázali lepšie komunikovať svoju prácu a trasovať spokojnosť stravníkov v škole a tým pomáhať budovať zdravú a udržateľnú kultúru stravovania. 

  Vznik metodiky bol podporený z prostriedkov Nadačného fondu Kaufland.

  materiál v pdf
 • Výživa
  Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu

  Značky so zárukou

  Dokument, ktorý vysvetľuje, čo najčastejšie označenia na etiketách (obaloch potravín) znamenajú, vďaka čomu môžeme uskutočňovať uvedomelejšie rozhodnutia pri výbere produktov a samotnom nákupe či už do školskej jedálne alebo do domácnosti. 

  Vznik metodiky bol podporený z prostriedkov Nadačného fondu Kaufland.

  materiál v pdf
 • Výživa
  Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu

  Prehľad čerstvých surovín

  materiál v pdf
 • Výživa
  Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu

  Akrylamid v potravinách - čo to je a ako ho môžeme znížiť

  materiál v pdf
 • Výživa
  Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu

  Kontaminanty v potravinovom reťazci

  materiál v pdf
 • Výživa
  Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu

  Bezpečné rozmrazovanie potravín

  materiál v pdf
 • Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu
  Výživa

  Bezpečnosť mäsa v Európe

  materiál v pdf
 • Zapojenie rodičov a odborníkov
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní
  Miestne komunity a spolupráca

  Ideme na farmu - metodický manuál

  Tento materiál je určený pre učiteľov, alebo vedenie škôl, ktorí majú záujem podporiť zdravé stravovanie zaradením spolupráce s miestnymi farmármi a výrobcami kvalitných potravín a aktivity na farme vykonávať v rámci  školského vzdelávacieho programu. Prináša návody, tipy a odporúčania, ako plánovať a organizovať návštevu so žiakmi tak, aby to mali maximálny vzdelávací efekt a zároveň, aby boli dodržané všetky bezpečnostné a hygienické prvky.

  Vznik metodiky bol podporený z prostriedkov Nadačného fondu Kaufland.

  materiál v pdf
 • Angažovanosť a kultúra stravovania

  Metodický manuál Odhlučnenie školských jedální

  Dokument, ktorý poukazuje na potrebu riešenia problému hluku v školských stravovacích zariadeniach a tipy ako na to.

  Vznik metodiky bol podporený z prostriedkov spoločnosti Ecophon.

  materiál v pdf
 • Zodpovednosť
  Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu

  Rozumieme logám a symbolom

  Autor: Slovenská agentúra životného prostredia, Odbor environmentálneho manažérstva a Bazilejského dohovoru, Braslava

  Vydavateľ: Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

  Náklad: 2 000ks

  Rok vydania: 2018

  Vydanie: prvé

  ISBN: 978-80-89503-85-8

  materiál v pdf
 • Výživa
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Úlohy na zahryznutie - 1. stupeň ZŠ

  Ďakujeme spoločnosti Kaufland Slovenská republika za možnosť podielať sa na tvorbe tejto brožúrky.

  Kreatíva: This is Loco

  materiál v pdf
 • Výživa
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Úlohy na zahryznutie - 2. stupeň ZŠ

  Ďakujeme spoločnosti Kaufland Slovenská republika za možnosť podielať sa na tvorbe tejto brožúrky.

  Kreatíva: This is Loco

  materiál v pdf
 • Zodpovednosť
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Dopady plytvania potravinami - Didaktický text

  Text zoznamuje učiteľov so súčasnou podobou potravinových systémov, ktoré síce prispeli k zvýšeniu potravinovej bezpečnosti, ale zároveň priniesli celú radu negatívnych dôsledkov. Jedným z nich je tiež zvýšenie množstva vyprodukovaného potravinového odpadu. Ďalej sú tu naznačené možnosti riešenia spočívajúce predovšetkým v zodpovednej výrobe a spotrebe. V texte sú spomenuté zaujímavosti a námety do výučby.

  Dokument Dopady plytvania potravinami - didaktický text vznikol vďaka podpore Nadácie Orange.

  materiál v pdf
 • Zodpovednosť
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Dôsledky plytvania potravinami - Metodický manuál 1. st. ZŠ

  Plytvanie potravinami je novodobý fenomén, ktorý má nepriaznivý dopad nielen na životné prostredie, ale také na naše peňaženky. Mnoho detí si vôbec neuvedomuje, čo to plytvanie potravinami je a ako ho môžu znížiť. Jedným zo spôsobov obmedzenia plytvania potravinami je ich správne uskladnenie, aby nedochádzalo k ich znehodnoteniu, a tým skráteniu doby použiteľnosti

  Dokument Dôsledky plytvania potravinami - pokusy - Metodický manuál pre pedagógov pre 1. st. ZŠ vznikol vďaka podpore Nadácie Orange.

  materiál v pdf
 • Zodpovednosť
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Dôsledky plytvania potravinami - Metodický manuál 2. st. ZŠ

  Plytvanie potravinami je novodobý fenomén, ktorý má nepriaznivý dopad nielen na životné prostredie, ale také na naše peňaženky. Mnoho detí si vôbec neuvedomuje, čo to plytvanie potravinami je a ako ho môžu znížiť. Jedným zo spôsobov obmedzenia plytvania potravinami je ich správne uskladnenie, aby nedochádzalo k ich znehodnoteniu, a tým skráteniu doby použiteľnosti

  Dokument Dôsledky plytvania potravinami - pokusy - Metodický manuál pre pedagógov pre 2. st. ZŠ vznikol vďaka podpore Nadácie Orange.

  materiál v pdf
 • Zodpovednosť

  Audit zvyškov jedla v školskej jedálni - manuál

  Dokument Audit zvyškov jedla v jedálni - manuál vznikol vďaka podpore Nadácie Orange.

  materiál v pdf
 • Zodpovednosť
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Opatrenia k znižovaniu plytvania jedlom v školských jedálňach - Metodický manuál

  Dokument Opatrenia k znižovaniu plytvania jedlom v školských jedálňach - Metodický manuál pre pedagógov ZŠ a SŠ vznikol vďaka podpore Nadácie Orange.

  materiál v pdf
 • Zodpovednosť
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Dôsledky plytvania potravinami - ako usporiadať výstavu - Metodický manuál

  Inštruktážny materiál obsahuje 11 obrázkov, ktoré tvoria: ikonografika, zadania na prácu s grafmi a fotografie. Dohromady znázorňujú rôznymi spôsobmi problematiku zmeny klímy a poľnohospodárstva v Európe a  Slovenskej republike.

  Dokument Dôsledky plytvania potravinami - ako usporiadať výstavu - Metodický manuál pre 2. st. ZŠ a SŠ vznikol vďaka podpore Nadácie Orange.

  materiál v pdf
 • Zodpovednosť
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Dôsledky plytvania potravinami - pokusy - Metodický manuál 1. st. ZŠ

  Plytvanie potravinami je novodobý fenomén, ktorý má nepriaznivý dopad nielen na životné prostredie, ale také na naše peňaženky. Mnoho detí si vôbec neuvedomuje, čo to plytvanie potravinami je a ako ho môžu znížiť. Jedným zo spôsobov obmedzenia plytvania potravinami je ich správne uskladnenie, aby nedochádzalo k ich znehodnoteniu, a tým skráteniu doby použiteľnosti

  Dokument Dôsledky plytvania potravinami - pokusy - Metodický manuál pre 1. st. ZŠ vznikol vďaka podpore Nadácie Orange.

  materiál v pdf
 • Zodpovednosť
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Dôsledky plytvania potravinami - pokusy - Metodický manuál 2. st. ZŠ

  Plytvanie potravinami je novodobý fenomén, ktorý má nepriaznivý dopad nielen na životné prostredie, ale také na naše peňaženky. Mnoho detí si vôbec neuvedomuje, čo to plytvanie potravinami je a ako ho môžu znížiť. Jedným zo spôsobov obmedzenia plytvania potravinami je ich správne uskladnenie, aby nedochádzalo k ich znehodnoteniu, a tým skráteniu doby použiteľnosti

  Dokument Dôsledky plytvania potravinami - pokusy - Metodický manuál pre 2. st. ZŠ vznikol vďaka podpore Nadácie Orange.

  materiál v pdf
 • Zodpovednosť

  Audit zvyškov jedla v školskej jedálni - formulár

  Dokument Audit zvyškov jedla v školskej jedálni - formulár vznikol vďaka podpore Nadácie Orange.

  materiál v pdf
 • Zodpovednosť

  Audit zvyškov jedla v školskej jedálni - meranie odpadu - formulár

  Dokument Audit zvyškov jedla - prieskumný formulár vznikol vďaka podpore Nadácie Orange.

  materiál v pdf
 • Výživa
  Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu
  Zodpovednosť

  Čítame etikety - metodický manuál

  Inšpirácia pre prodičov a pracovníkov školskej jedálne ako čítať etikety na obaloch potravín.

  Vznik tejto metodiky bol podporený z prostriedkov Nadačného fondu Kaufland.

  materiál v pdf
 • Zapojenie rodičov a odborníkov
  Miestne komunity a spolupráca

  Školské potravinové trhy

  Inšpirácia pre pedagógov ako naplánovať a zrealizovať školské potravinové trhy

  Školské potravinové trhy sú skutočné potravinové trhy, ktoré sa konajú v školských telocvičniach, spoločenských miestnostiach, na záhradách, alebo školských ihriskách a sú organizované Skutočne zdravými školami. Zamestnanci školy, žiaci a ich rodičia, ale aj široká verejnosť majú tak príležitosť prísť a kúpiť si čerstvé lokálne produkty. 

  Návod „Skutočne zdravá škola: Školské potravinové trhy a ako na ne“ je navrhnutý tak, aby učiteľom základných škôl poskytol široký výber podmanivých a poučných aktivít súvisiacich s tematikou jedla a farmárčenia. Návod sprostredkováva žiakom šancu ponoriť sa do vzrušujúceho 8-týždňového podnikateľského projektu, v ktorom sa budú učiť o jedle a farmárčení, a zároveň bude vašej škole pomáhať k naplňovaniu kritérií nutných pre udelenie bronzového hodnotenia Skutočne zdravej školy.

  Vznik tejto metodiky bol podporený z prostriedkov Nadačného fondu Kaufland.

  materiál v pdf
 • Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Úvod k Arche chutí

  Vďaka našej spolupráci s OZ Slow Food Pressburg Vám prinášame nové metodiky k výuke o jedle a biodiverzite. 

  materiál v pdf
 • Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Archa chutí ide do školy: Hrdinovia medzi nami - Príbeh

  Vďaka našej spolupráci s OZ Slow Food Pressburg Vám prinášame nové metodiky k výuke o jedle a biodiverzite. 

  materiál v pdf
 • Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Archa chutí ide do školy: Biodiverzita - Edukačná aktivita 1

  Vďaka našej spolupráci s OZ Slow Food Pressburg Vám prinášame nové metodiky k výuke o jedle a biodiverzite. 

  materiál v pdf
 • Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Archa chutí ide do školy: ŽIvotné prostredie - Edukačná aktivita 2

  Vďaka našej spolupráci s OZ Slow Food Pressburg Vám prinášame nové metodiky k výuke o jedle a biodiverzite. 

  materiál v pdf
 • Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Archa chutí ide do školy: Kultúra stravovania - Edukačná aktivita 3

  Vďaka našej spolupráci s OZ Slow Food Pressburg Vám prinášame nové metodiky k výuke o jedle a biodiverzite. 

  materiál v pdf
 • Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Archa chutí ide do školy: Chuť - Edukačná aktivita 4

  Vďaka našej spolupráci s OZ Slow Food Pressburg Vám prinášame nové metodiky k výuke o jedle a biodiverzite. 

  materiál v pdf
 • Zapojenie rodičov a odborníkov
  Miestne komunity a spolupráca
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Školská úžitková záhrada - metodický manuál

  Inšpirácia pre pedagógov ako naplánovať, vytvoriť a starať sa o prírodnú úžitkovú záhradu pri škole a ako naučiť žiakov vypestovať si vlastné jedlo.

  Vznik metodiky bol podporený z prostriedkov Nadačného fondu Kaufland.

  materiál v pdf
 • Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Školská úžitková záhrada - pracovný list pre žiaka - Biologická ochrana rastlín

  Inšpirácia pre pedagógov ako naplánovať, vytvoriť a starať sa o prírodnú úžitkovú záhradu pri škole a ako naučiť žiakov vypestovať si vlastné jedlo. prostredníctvom využitia praktických pracovných listov s témou "Biologickej ochrany rastlín".

  Vznik metodiky bol podporený z prostriedkov Nadačného fondu Kaufland.

  materiál v pdf
 • Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Školská úžitková záhrada - pracovný list pre žiaka - Vhodní a nevhodní susedia

  Inšpirácia pre pedagógov ako naplánovať, vytvoriť a starať sa o prírodnú úžitkovú záhradu pri škole a ako naučiť žiakov vypestovať si vlastné jedlo. prostredníctvom využitia praktických pracovných listov s témou Vhodných a nevhodných "susedov" na záhrade.

  Vznik metodiky bol podporený z prostriedkov Nadačného fondu Kaufland.

  materiál v pdf
 • Výživa
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Školská úžitková záhrada - metodické listy pre pedagógov

  Inšpirácia pre pedagógov ako naplánovať, vytvoriť a starať sa o prírodnú úžitkovú záhradu pri škole a ako naučiť žiakov vypestovať si vlastné jedlo prostredníctvom využitia praktických metodických listov s tipmi na výuku na rôznych predmetoch.

  Vznik metodiky bol podporený z prostriedkov Nadačného fondu Kaufland.

  materiál v pdf
 • Zapojenie rodičov a odborníkov
  Výživa
  Implementácia projektu na škole
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní
  výsledky celoslovenského prieskumu

  Metodický manuál k výsledkom z prieskumu o vzťahu žiakov a študentov k zdravému životnému štýlu a stravovaniu

  Skutočne zdravá škola o.z. sa rozhodlo realizovať prieskum, ktorého výsledky a zistenia budú nápomocné k budovaniu vzťahu k vyváženej a kvalitnej strave. Veríme, že vedomosti o zdravom životnom štýle a stravovaní dostupné pre študentov, pedagógov a kuchárov môžu pozitívnym smerom ovplyvniť aj vyťaženosť zariadení spoločného stravovania a zážitok z konzumácie obeda v školskej jedálni.

  Skutočne zdravá škola sa rozhodla overiť, ako tému zdravého životného štýlu a vyváženého stravovania v bežnom živote a v škole vnímajú samotní žiaci základných a stredných škôl. V spolupráci s odborníkmi vytvorili prieskum, ktorý začiatkom roka 2021 realizovali naprieč celým Slovenskom. Prieskum bol realizovaný vďaka Nadačnému Fondu Kaufland a hlavnému mestu Bratislava, v spolupráci s prieskumnou agentúrou 2muse a regionálnymi koordinátormi organizácie Iuventa - Slovenský inštitút mládeže. Zbierali sme dáta od žiakov z celého Slovenska tak, aby výsledky čo najlepšie reprezentovali slovenské deti vo veku od 11 do 18 rokov. 

  Viac informácií o tom, ako prebiehal prieskum a ako vznikla táto unikátna brožúrka o vzťahu detí k zdravému životnému štýlu s tipmi na riešenia najpálčivejších problémov nájdete tu.

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Angažovanosť a kultúra stravovania

  Manuál ako pracovať s profilom školy na webe SZŠ

  materiál v pdf
 • Bronzové kritériá a certifikácia
  Implementácia projektu na škole

  Vzor žiadosti o bronzový certifikát

  Ak ste splnili všetky bronzové kritériá z tejto úrovne, nezabudnite si zažiadať o udelenie certifikátu. Po vyplnení tohto formuláru ho zašlite emailom svojmu regionálnemu koordinátorovi.

  materiál v pdf
 • Angažovanosť a kultúra stravovania

  Plán zdravého školského stravovania - Ako na to

  materiál v pdf