Metodické materiály a návody pre učiteľov a ostatných členov Akčnej skupiny

Z navrhnutých tém vyberte oblasť, ktorá vás zaujíma. Môžete zvoliť aj cieľovú skupinu, hľadať aj podľa názvu alebo kľúčového slova. Metodiky prešli odbornou kontrolou MUDr. Adely Penesovej, PhD. a MUDr. Jany Babjakovej, PhD, MPH zo Slovenskej asociácie pre výživu a prevenciu • Výživa
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Zdravá výživa a zdravý životný štýl - nielen pre pedagógov

  V metodike nájdete: aké sú najnovšie poznatky v oblasti zdravej výživy a zdravého životného štýlu, ako tému zdravej výživy a zdravého životného štýlu využívať v práci s mládežou, postupné predstavenie všetkých skupín potravín a tekutín a ich základný prínos pre zdravie človeka

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Angažovanosť a kultúra stravovania

  Čo je Akčná skupina pre zdravé stravovanie

  V metodike sa dozviete: kto patrí do akčnej skupiny, kedy je akčná skupina potrebná, ako SZŠ tím podporí akčnú skupinu

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Angažovanosť a kultúra stravovania

  Ako na tvorbu Akčného plánu

  V metodike sa dozviete: kedy použiť metódu akčného plánu, ako postupovať pri tvorbe akčného plánu

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Zapojenie rodičov a odborníkov
  Angažovanosť a kultúra stravovania

  Ako zapojiť odborníkov do Akčnej skupiny

  V metodike sa dozviete: ako do akčnej skupiny zapojiť farmárskeho špecialistu, špecialistu na web, záhradnú činnosť alebo varenie

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Bronzové kritériá a certifikácia
  Strieborné kritériá a certifikácia
  Zlaté kritériá a certifikácia

  Kritériá Skutočne zdravej školy

  V metodike sa dozviete: aké sú kritériá Skutočne zdravej školy a ako získať bronzový, strieborný, zlatý certifikát Skutočne zdravá škola.

        

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Bronzové kritériá a certifikácia
  Strieborné kritériá a certifikácia
  Zlaté kritériá a certifikácia

  Kritériá Skutočne zdravej škôlky

  V metodike sa dozviete: aké sú kritériá Skutočne zdravej škôlky a ako získať bronzový, strieborný, zlatý certifikát Skutočne zdravá škôlka.

       

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Zapojenie rodičov a odborníkov
  Angažovanosť a kultúra stravovania
  Miestne komunity a spolupráca

  Ako zapojiť rodičov a verejnosť do pestovateľských a kulinárskych aktivít

  V metodike sa dozviete: ktoré akcie a nápady pomáhajú, aby sa rodičia a verejnosť viac zapájali

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Angažovanosť a kultúra stravovania

  Ako zapojiť žiakov do plnenia Akčného plánu

  V metodike sa dozviete: ako motivovať žiakov, aby sa zapojili a boli plnohodnotnými členmi akčnej skupiny

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Bronzové kritériá a certifikácia

  Podrobný návod na splnenie bronzových kritérií ZŠ

  V metodike sa dozviete: ako splniť kritériá pre získanie bronzového certifikátu Skutočne zdravej školy pre základné školy.

      

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Strieborné kritériá a certifikácia

  Podrobný návod na splnenie strieborných kritérií MŠ

  V metodike sa dozviete: ako splniť kritériá pre získanie strieborného certifikátu Skutočne zdravej škôlky.

      

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Angažovanosť a kultúra stravovania

  Činnosti Akčnej skupiny

  V metodike sa dozviete: ako si nastaviť základné princípy činnosti akčnej skupiny

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Angažovanosť a kultúra stravovania

  Program prvého stretnutia Akčnej skupiny

  V metodike sa dozviete: ktoré kroky by ste mali splniť pri prvom stretnutí akčnej skupiny

  materiál v pdf
 • Výživa
  Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu

  Plnenie kritérií programu - Nepovolené aditíva

  V metodike nájdete: aké aditíva nie sú povolené pri príprave jedál v školskej jedálni

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu

  Plnenie kritérií programu - Kvalita jedla a miesto pôvodu surovín

  V metodike sa dozviete: ako postupovať pri výpočte kritéria - Aspoň 75 % všetkých jedál je vyrobených z čerstvých vopred nespracovaných surovín či potravín

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Angažovanosť a kultúra stravovania

  Plán zdravého školského stravovania - 10 bodov

  Pomôcka pre akčnú skupinu

  V metodike sa dozviete: aké body by ste mali spĺňať, aby ste dosiahli zdravé školské stravovanie

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Angažovanosť a kultúra stravovania

  Dotazník pre žiakov a študentov

  Pomôcka pre akčnú skupinu

  V dotazníku sa dozviete: aké otázky položiť žiakom, aby ste zistili stav v oblasti školského stravovania vo vašej škole. 

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Angažovanosť a kultúra stravovania

  Vyhodnotenie práce Akčnej skupiny

  V metodike sa dozviete: aké otázky je nutné si položiť v akčnej skupine na konci školského roka, aby ste svoju prácu vedeli správne vyhodnotiť

  materiál v pdf
 • Výživa
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Školský kvíz o jedle pre deti

  V metodike najdete: jednoduchý školský kvíz, pre pedagógov, vďaka ktorému sa deti môžu zoznámiť so súvislosťami medzi jedlom, zdravím a udržateľným životným štýlom

  materiál v pdf
 • Výživa
  Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu

  Metodický manuál Skutočne zdravej školskej kuchyne

  V metodike nájdete: ako variť v školskej jedálni zdravšie, chutnejšie a z akých surovín

  materiál v pdf
 • Výživa
  Zapojenie rodičov a odborníkov
  Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu
  Zodpovednosť

  Sezónny kalendár byliniek, ovocia a zeleniny A6

  V kalendári nájdete: kedy sú rôzne druhy byliniek, ovocia a zeleniny v sezóne

  materiál v pdf
 • Výživa
  Zapojenie rodičov a odborníkov
  Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu
  Zodpovednosť

  Sezónny kalendár byliniek, ovocia a zeleniny A4

  V kalendári nájdete: kedy sú rôzne druhy byliniek, ovocia a zeleniny v sezóne

  materiál v pdf
 • Výživa
  Zapojenie rodičov a odborníkov
  Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu

  Slow Food tipy na výber potravín

  V metodike nájdete: aké potraviny pri nákupe vyberať

  materiál v pdf
 • Výživa
  Zapojenie rodičov a odborníkov
  Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu

  Zodpovedné nákupné správanie

  V metodike nájdete: ako a podľa čoho vyberať produkty pri nákupe

  materiál v pdf
 • Vzdelávanie o jedle a stravovaní
  Miestne komunity a spolupráca

  Na farmu! - pred výletom

  V metodike nájdete: ako sa pripraviť na farmu pred výletom

  Vhodné pre pedagógov.

  materiál v pdf
 • Vzdelávanie o jedle a stravovaní
  Miestne komunity a spolupráca

  Na farmu! - na výlete

  Vo formulári nájdete: na čo nezabudnúť pri výlete na farmu

  Vhodné pre pedagógov.

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Zapojenie rodičov a odborníkov
  Angažovanosť a kultúra stravovania

  Kvíz pre MŠ a 1. stupeň ZŠ

  Pomôcka pre akčnú skupinu

  V dotazníku sa dozviete: na aké otázky je nutné si odpovedať pre zistenie preferencií a stravovacích návykov škôlkarov a školákov

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Zapojenie rodičov a odborníkov
  Angažovanosť a kultúra stravovania

  Kvíz pre 2. stupeň ZŠ a SŠ

  Pomôcka pre akčnú skupinu

   V dotazníku sa dozviete: na aké otázky je nutné si odpovedať pre zistenie preferencií a stravovacích návykov žiakov

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Zapojenie rodičov a odborníkov
  Angažovanosť a kultúra stravovania

  Dotazník pre rodičov

  Pomôcka pre akčnú skupinu

  V dotazníku sa dozviete: na aké otázky je nutné si odpovedať pre zistenie stavu školského stravovania vo vašej škole

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Bronzové kritériá a certifikácia

  Ako začať - 7 krokov k získaniu certifikátu

  V metodike sa dozviete: ako vyzerá cesta k certifikátu Skutočne zdravá škola

  materiál v pdf
 • Výživa
  Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu

  Desatoro výživy podľa Skutočne zdravej školy

  V metodike sa dozviete: aké sú odporúčania garantov Skutočne zdravej školy pre prípravu pokrmov v školskej jedálni

  materiál v pdf
 • Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu

  Školské stravovanie podľa Skutočne zdravej školy

  V metodike nájdete: aké sú zásady školského stravovania podľa princípov Skutočne zdravej školy s ohľadom na aktuálne platnú legislatívu.

  Súčasťou metodiky je aj okomentovaný ukážkový jedálny lístok z jednej zo škôl zapojených do programu.

  materiál v pdf
 • Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu

  Tipy pre pracovníkov školskej jedálne

  V metodike nájdete: tipy a inšpiráciu pre vedúcich a pracovníkov školských jedální, aby dokázali lepšie komunikovať svoju prácu a trasovať spokojnosť stravníkov v škole

  materiál v pdf
 • Výživa
  Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu

  Značky so zárukou

  V metodike nájdete: čo najčastejšie znamenajú označenia na etiketách (obaloch potravín)

  materiál v pdf
 • Výživa
  Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu

  Plnenie kritérií programu - Prehľad čerstvých surovín

  V metodike nájdete: aké potraviny sú povolené na použitie pri príprave jedál v školskej jedálni

  materiál v pdf
 • Výživa
  Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu

  Akrylamid v potravinách

  V metodike nájdete: čo je akrylamid a ako ho môžeme znížiť

  materiál v pdf
 • Výživa
  Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu

  Kontaminanty v potravinovom reťazci

  V metodike nájdete: aké druhy potravinových kontaminantov sa nachádzajú v potravinách

  materiál v pdf
 • Výživa
  Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu

  Bezpečné rozmrazovanie potravín

  V metodike nájdete: aký je správny postup pri rozmrazovaní potravín

  materiál v pdf
 • Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu
  Výživa

  Bezpečnosť mäsa

  V metodike nájdete: aký je systém v oblasti bezpečnosti mäsa v Európe

  materiál v pdf
 • Zapojenie rodičov a odborníkov
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní
  Miestne komunity a spolupráca

  Ideme na farmu

  V metodike nájdete: zhrnutie dôležitých bodov pre návštevu farmy s príkladmi z praxe

  Vhodné pre pedagógov.

  materiál v pdf
 • Angažovanosť a kultúra stravovania

  Odhlučnenie školských jedální

  V metodike nájdete: ako na zníženie hluku v školskej jedálni s praktickými príkladmi

  materiál v pdf
 • Zodpovednosť
  Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu

  Rozumieme logám a symbolom - Eko značky

  V metodike nájdete: aké eko značenia existujú a čo značenia znamenajú

  materiál v pdf
 • Výživa
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Úlohy na zahryznutie - 1. stupeň ZŠ

  Úlohy o jedle pre žiakov 1. stupňa

  Kreatíva: This is Loco

  materiál v pdf
 • Výživa
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Úlohy na zahryznutie - 2. stupeň ZŠ

  Úlohy o jedle pre žiakov 2. stupňa

  Kreatíva: This is Loco

  materiál v pdf
 • Zodpovednosť
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Dôsledky plytvania potravinami - didaktický text

  V metodike nájdete: aká je súčasná podoba potravinových systémov, aké sú možnosti riešenia spočívajúce predovšetkým v zodpovednej výrobe a spotrebe

      

  materiál v pdf
 • Zodpovednosť
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Dôsledky plytvania potravinami - metodika - 1. stupeň ZŠ

  V metodike nájdete: ako môže každý žiak obmedziť plytvanie potravinami, ako správne uskladniť potraviny v chladničke

      

  materiál v pdf
 • Zodpovednosť
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Dôsledky plytvania potravinami - metodika - 2. stupeň ZŠ

  V metodike nájdete: ako môže každý žiak obmedziť plytvanie potravinami, ako sa dajú správne konzervovať potraviny

      

  materiál v pdf
 • Zodpovednosť

  Audit zvyškov jedla v školskej jedálni - manuál

  V metodike nájdete: ako v škole zorganizovať audit zvyškov z jedál, ktoré žiaci vyhadzujú, aké zmeny urobiť, aby sa to zmenilo

      

  materiál v pdf
 • Zodpovednosť
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Opatrenia k znižovaniu plytvania jedlom v školských jedálňach

  V metodike nájdete: 18 opatrení, ktoré pomôžu k znižovaniu plytvania jedlom v školských jedálňach, praktické príklady

      

  materiál v pdf
 • Zodpovednosť
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Dôsledky plytvania potravinami - Ako usporiadať výstavu

  V metodike nájdete: ako znázorniť problematiku zmeny klímy a poľnohospodárstva na Slovensku a v EÚ, infografiky

      

  materiál v pdf
 • Zodpovednosť
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Dôsledky plytvania potravinami - pokusy - 1. stupeň ZŠ

  Viaže sa k Dôsledky plytvania potravinami - metodika - 1. stupeň ZŠ

  V metodike nájdete: pokusy, ktoré žiakom ukážu, čo sa deje s potravinami pri zlom uskladnení

      

  materiál v pdf
 • Zodpovednosť
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Dôsledky plytvania potravinami - pokusy - 2. stupeň ZŠ

  Viaže sa k Dôsledky plytvania potravinami - metodika - 2. stupeň ZŠ

  V metodike nájdete: úlohy, ktoré žiakom ukážu, ako si pripraviť jedálniček s čo najmenším plytvaním potravinami

      

  materiál v pdf
 • Zodpovednosť

  Audit zvyškov jedla v školskej jedálni - formulár

  materiál v pdf
 • Zodpovednosť

  Audit zvyškov jedla v školskej jedálni - meranie odpadu - formulár

  Viaže sa k Audit zvyškov jedla v školskej jedálni - manuál

  ​​​​​​​

  materiál v pdf
 • Výživa
  Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu
  Zodpovednosť

  Čítame etikety

  V metodike nájdete: ako vyberať potraviny podľa informácií na ich obaloch

  materiál v pdf
 • Zapojenie rodičov a odborníkov
  Miestne komunity a spolupráca

  Školské potravinové trhy

  V metodike nájdete: ako začať, naplánovať, propagovať, pripraviť školský potravinový trh, 8 týždňov aktivít krok po kroku, ako aktivity spojené s trhom začleniť do plnenia kritérií programu

  materiál v pdf
 • Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Úvod k Arche chutí

  V metodike nájdete: čo je Archa chutí a návod ako materiál pri učení používať

  materiál v pdf
 • Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Archa chutí - úvodný príbeh

  V metodike nájdete: príbeh Hrdinovia medzi nami

  materiál v pdf
 • Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Archa chutí - Biodiverzita - edukačná aktivita 1

  V metodike nájdete: edukačnú aktivitu Aký je tvoj šalát?

  materiál v pdf
 • Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Archa chutí - Životné prostredie - edukačná aktivita 2

  V metodike nájdete: edukačnú aktivitu Ako ďaleko si sa dostal?

  materiál v pdf
 • Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Archa chutí - Kultúra - edukačná aktivita 3

  V metodike nájdete: edukačnú aktivitu Pexeso s potravinovými hrdinami

  materiál v pdf
 • Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Archa chutí - Chuť - edukačná aktivita 4

  V metodike nájdete: edukačnú aktivitu Kúsok jablka

  materiál v pdf
 • Zapojenie rodičov a odborníkov
  Miestne komunity a spolupráca
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Školská úžitková záhrada - manuál

  V metodike nájdete: aké sú možnosti a konkrétne postupy pestovania ovocia a zeleniny na školskom pozemku, ako sa dá starostlivosť o záhradu využiť k vzdelávaniu žiakov, odkiaľ pochádza jedlo a akým spôsobom sa produkuje

     

  materiál v pdf
 • Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Školská úžitková záhrada - Biologická ochrana rastlín - pre žiakov

  Pracovný list pre žiakov, viaže sa k Školská úžitková záhrada - manuál

  V metodike nájdete: ako naplánovať, vytvoriť a starať sa o prírodnú úžitkovú záhradu pri škole a ako naučiť žiakov vypestovať si vlastné jedlo, príklady aktivít

      

  materiál v pdf
 • Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Školská úžitková záhrada - Vhodní a nevhodní susedia - pre žiakov

  Pracovný list pre žiakov, viaže sa k Školská úžitková záhrada - manuál

  V metodike nájdete: ako naplánovať, vytvoriť a starať sa o prírodnú úžitkovú záhradu pri škole a ako naučiť žiakov vypestovať si vlastné jedlo, príklady aktivít

      

  materiál v pdf
 • Výživa
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Školská úžitková záhrada - Vhodní a nevhodní susedia - pre pedagógov

  Viaže sa k Školská úžitková záhrada - manuál

  V metodike nájdete: ako naplánovať, vytvoriť a starať sa o prírodnú úžitkovú záhradu pri škole a ako naučiť žiakov vypestovať si vlastné jedlo, príklady aktivít

      

  materiál v pdf
 • Zapojenie rodičov a odborníkov
  Výživa
  Implementácia projektu na škole
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní
  Výsledky celoslovenského prieskumu

  Výsledky prieskumu o vzťahu žiakov a študentov k zdravému životnému štýlu a stravovaniu

  V metodike nájdete: aký je vzťah žiakov 2. stupňa ZŠ a SŠ k zdravému životnému štýlu a stravovaniu, akú rolu v tom zohráva škola

         

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Angažovanosť a kultúra stravovania

  Ako pracovať s profilom školy na webe SZŠ - manuál

  V manuáli sa dozviete: ako sa prihlásiť do admin rozhrania, ako upraviť profil vašej školy, ako pridávať články na blog

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Angažovanosť a kultúra stravovania

  Plán zdravého školského stravovania - Ako na to

  Pomôcka pre akčnú skupinu

  V metodike sa dozviete: ako si vytvoriť plán zdravého školského stravovania

  materiál v pdf
 • Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu
  Výživa
  Bronzové kritériá a certifikácia

  Ukážkový sezónny jedálny lístok

  Pre vedúce a vedúcich školských jedálni, kuchárky a kuchárov. 

  Táto publikácia vám pomôže získať prehľad o zásadách zostavovania vyváženého jedálneho lístka a ako pri výbere receptúr využívať sezónne potraviny.

      

  materiál v pdf
 • Angažovanosť a kultúra stravovania
  Implementácia projektu na škole

  Predloha na vyplnenie Plánu zdravého školského stravovania

  Túto predlohu môžete použiť na vytvorenie na vlastného Plánu zdravého školského stravovania na základe vašich potrieb a podmienok na škole.

  materiál v pdf
 • Angažovanosť a kultúra stravovania
  Implementácia projektu na škole

  Dotazník pre zamestnancov

  Pomôcka pre akčnú skupinu

  V dotazníku sa dozviete: aké otázky položiť zamestnancom, aby ste zistili stav v oblasti školského stravovania vo vašej škole. 

  materiál v pdf
 • Vzdelávanie o jedle a stravovaní
  Implementácia projektu na škole
  Angažovanosť a kultúra stravovania

  Ako učiť o biopotravinách - metodika - 1. a 2. stupeň

      

  materiál v pdf
 • Angažovanosť a kultúra stravovania
  Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Čo sa skrýva za jedlom - metodika - 2.stupeň

      

  materiál v pdf
 • Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Informačný list a slovník udržateľného potravinového systému

     

  materiál v pdf
 • Angažovanosť a kultúra stravovania
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Školská jedáleň - metodika rozhovor - 2. stupeň

     

  materiál v pdf
 • Angažovanosť a kultúra stravovania
  Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Vzor k metodike Školská jedáleň - rozhovor

  Viaže sa k metodike: Školská jedáleň - metodika - rozhovor - 2. stupeň

        

  materiál v pdf
 • Angažovanosť a kultúra stravovania

  Bližší pohľad na reklamu - metodika - 1. a 2. stupeň

      

  materiál v pdf
 • Angažovanosť a kultúra stravovania
  Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu

  Čo si mám kúpiť - metodika - 1. a 2. stupeň

      

  materiál v pdf
 • Angažovanosť a kultúra stravovania

  Ako nás ovplyvňuje reklama - pracovný list

  Viaže sa k metodike: Bližší pohľad na reklamu

      

  materiál v pdf
 • Angažovanosť a kultúra stravovania
  Výživa

  Vlastný názor - metodika - 2.stupeň

      

  materiál v pdf
 • Angažovanosť a kultúra stravovania
  Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu
  Výživa

  Čo by povedali ostatní - pracovný list - 2. stupeň

      

  materiál v pdf
 • Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu
  Výživa
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní
  Angažovanosť a kultúra stravovania

  Čo si mám kúpiť - pracovný list - 1. a 2. stupeň

  Viaže sa k metodike: Čo si mám kúpiť

      

  materiál v pdf
 • Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Príbehy jedla - pracovný list - 1.stupeň

      

  materiál v pdf
 • Angažovanosť a kultúra stravovania
  Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Vplyv ostatných - metodika - 2.stupeň

      

  materiál v pdf
 • Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu
  Výživa

  Odporúčania pre nákup vajec

  V metodike sa dozviete: ako vybrať vajcia zo šetrných chovov, čo znamenajú značky na vajciach 

  materiál v pdf
 • Výživa
  Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu

  Odporúčania pre nákup pečiva

  V metodike sa dozviete: podľa čoho vyberať kvalitné pečivo, rozdiel medzi kváskom a droždím a ideálne zloženie pečiva

  materiál v pdf
 • Výživa
  Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu

  Odporúčania pre nákup rýb

  V metodike sa dozviete: ako vybrať ryby z udržateľných chovov, ktoré značky sú dôležité, kde kúpite 

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Strieborné kritériá a certifikácia

  Podrobný návod na splnenie strieborných kritérií ZŠ

  V metodike sa dozviete: ako splniť kritériá pre získanie strieborného certifikátu Skutočne zdravej školy.

      

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Bronzové kritériá a certifikácia

  Podrobný návod na splnenie bronzových kritérií MŠ

  V metodike sa dozviete: ako splniť kritériá pre získanie bronzového certifikátu Skutočne zdravej školy pre materské škôlky.

      

  materiál v pdf
 • Bronzové kritériá a certifikácia
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní
  Implementácia projektu na škole

  Učenie chutí - aktivity pre MŠ

  Učenie sa o jedle a plodinách je skvelá možnosť na spájanie znalostí a detských zručností zároveň. Vytvorili sme pre vás metodiku s aktivitami tak, aby boli pre deti atraktívne, aby povzbudzovali ich zmysly, aby deti vedeli prejsť od abstraktných pojmov ku konkrétnym predstavám a zážitkom. Vy a vaši žiaci možno vytvoríte aj nové nápady a hry. Môžete tiež meniť tie naše podľa preberaných tém, ročného obdobia, alebo podľa osobitosti vašich žiakov. Obdivujeme vašu náročnú prácu a budeme radi, keď pri nej využijete aj naše nápady, alebo vytvoríte nové.

      

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Učenie chutí - aktivity pre 1. stupeň ZŠ

  Mnohé starosti, ktoré trápia dnešné detí majú pôvod v strave, zdraví, fyzickej kondícii a zhoršujúcom sa životnom prostredí. Téma stravy a ekológie je prierezová a vinie sa medzi predmetmi. Dá sa o ňu dobre oprieť vo viacerých predmetoch. Pre žiakov a učiteľov prvého stupňa to môže byť veľmi prirodzené a praktické zároveň, pretože triedny učiteľ často učí viacero predmetov. Je to skvelá možnosť na integrované vyučovanie, ktoré žiakom spája vedomosti z viacerých predmetov. Témy na úlohy a hry, sme volili tak, aby boli pre deti atraktívne.

      

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Učenie chutí - aktivity pre 2. stupeň ZŠ

  Téma stravy a ekológie je prierezová a vinie sa medzi predmetmi. Dá sa o ňu dobre oprieť vo viacerých predmetoch. Témy na úlohy a hry, sme volili tak, aby boli pre deti atraktívne. Vy a vaši žiaci môžno vytvoríte aj nové nápady a hry. Môžete tiež meniť tie naše podľa preberanej látky, alebo podľa osobitosti vašich žiakov. Naše hry a úlohu nemajú jediné unikátne správne riešenie. Slúžia viac vyjasnenie názorov a na opakovanie preberaného učiva v praxi, za využitia každodennej témy jedla a potravín. Deti môžu mať rôzne skúsenosti a návyky v oblasti stravovania.

      

  materiál v pdf
 • Vzdelávanie o jedle a stravovaní
  Bronzové kritériá a certifikácia

  Príloha k Školskému vzdelávaciemu programu pre MŠ

  V prílohe nájdete zoznam aktivít SZŠ, ktoré prispievajú k napĺňaniu vzdelávacích výstupov a rozvíjajú kľúčové komptenecie žiakov. 

  Materiál vznikol v rámci realizácie projektu Budovanie kapacít pre vzdelávanie k udržateľnosti prostredníctvom rozvoja kultúry zdravého a udržateľného stravovania v školách. Projekt finančne podporil: Program Erasmus+

  materiál v pdf
 • Vzdelávanie o jedle a stravovaní
  Bronzové kritériá a certifikácia

  Príloha k Školskému vzdelávaciemu programu pre ZŠ

  V prílohe nájdete zoznam aktivít SZŠ, ktoré prispievajú k napĺňaniu vzdelávacích výstupov a rozvíjajú kľúčové komptenecie žiakov. 

  Materiál vznikol v rámci realizácie projektu Budovanie kapacít pre vzdelávanie k udržateľnosti prostredníctvom rozvoja kultúry zdravého a udržateľného stravovania v školách. Projekt finančne podporil: Program Erasmus+

  materiál v pdf
 • Angažovanosť a kultúra stravovania
  Bronzové kritériá a certifikácia

  Vitajte v programe

  V metodike sa dozviete: aké úlohy majú jednotliví členovia Akčnej skupiny

  materiál v pdf
 • Vzdelávanie o jedle a stravovaní
  Bronzové kritériá a certifikácia
  Angažovanosť a kultúra stravovania
  Implementácia projektu na škole

  Dôsledky plytvania potravinami - scenár

  V metodike nájdete: prehľadný scenár, ktorý prináša komplexný pohľad na to, ako je možné uchopiť túto aktivitu v rámci výzvy "Aby potraviny nekončili v koši"

  materiál v pdf
 • Implementácia projektu na škole
  Bronzové kritériá a certifikácia
  Miestne komunity a spolupráca
  Angažovanosť a kultúra stravovania
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní
  Zapojenie rodičov a odborníkov

  Príklady dobrej praxe

  Tento dokument bol vytvorený s cieľom motivovať školy a pedagogických pracovníkov k ďalšiemu zhromažďovaniu nových poznatkov v oblasti stravovania v školských jedálňach, k zdieľaniu informácií v rámci komunity a k vytváraniu pracovného a vzdelávacieho prostredia pre svojich žiakov, ktoré bude nositeľom pilierov udržateľnosti a predovšetkým zdravého životného štýlu. To má ukázať skutočné pozitívne využitie nášho prínosu a následné uplatnenie v praxi. Pretože len spoločnou prácou a uplatnením našich doterajších znalostí a skúseností môžeme zmeniť naše prostredie k lepšiemu.

  V tejto publikácii nájdete príklady dobrej praxe, ktoré sme za niekoľko rokov nazhromaždili v školách, ktoré sú zapojené do nášho programu alebo zdieľajú naše hodnoty a využívajú naše výukové materiály, ktoré následne aplikujú.

  Materiál vznikol v rámci realizácie projektu Budovanie kapacít pre vzdelávanie k udržateľnosti prostredníctvom rozvoja kultúry zdravého a udržateľného stravovania v školách. Projekt finančne podporil: Program Erasmus+

  materiál v pdf
 • Zlaté kritériá a certifikácia

  Podrobný návod na splnenie zlatých kritérií MŠ

  V metodike sa dozviete: ako splniť kritériá pre získanie zlatého certifikátu Skutočne zdravej školy pre materské škôlky.

  materiál v pdf
 • Zlaté kritériá a certifikácia

  Podrobný návod na splnenie zlatých kritérií ZŠ

  V metodike sa dozviete: ako splniť kritériá pre získanie zlatého certifikátu Skutočne zdravej školy pre základné školy.

  materiál v pdf
 • Angažovanosť a kultúra stravovania
  Implementácia projektu na škole
  Miestne komunity a spolupráca
  Zapojenie rodičov a odborníkov

  Praktický návod pre rodičov, ktorí chcú zlepšiť kvalitu stravovania svojich detí v škole

  V metodike sa dozviete: základné informácie o fungovaní ŠJ, návod ako komunikovať a krátke rozhovory s ľudmi z praxe

  materiál v pdf
 • Bronzové kritériá a certifikácia
  Angažovanosť a kultúra stravovania
  Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu
  Miestne komunity a spolupráca
  Implementácia projektu na škole
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Úspechy našich škôl - príklady z praxe

  V metodike sa dozviete: ako sa darí školám naplňať kritériá podľa 4 základných pilierov a inšpirácie na aktivity zo škôl

  materiál v pdf
 • Angažovanosť a kultúra stravovania
  Bronzové kritériá a certifikácia
  Strieborné kritériá a certifikácia
  Zlaté kritériá a certifikácia
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  Základy hygieny pre vyučujúcich na hodinách alebo krúžku varenia

  V metodike sa dozviete: ako viesť hodiny či krúžok varenia s dôrazom na dodržanie platných podmienok podľa ÚVZ

  materiál v pdf
 • Angažovanosť a kultúra stravovania
  Bronzové kritériá a certifikácia
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní
  Zodpovednosť

  Úloha na každý deň: neplytvať potravinami - 1. stupeň ZŠ

  V metodike sa dozviete: prečo nie je správne potravinami plytvať a ako ich správne skladovať.

      

  materiál v pdf
 • Bronzové kritériá a certifikácia
  Vzdelávanie o jedle a stravovaní
  Angažovanosť a kultúra stravovania

  Úloha na každý deň: neplytvať potravinami - 2. stupeň ZŠ

  V metodike sa dozviete: prečo nie je správne potravinami plytvať a ako ich správne skladovať.

      

  materiál v pdf
 • Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  FoodComp - Modul 1

  V metodike sa dozviete: o sekundárnom spracovaní potravín

  materiál v pdf
 • Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  FoodComp - Modul 2

  V metodike sa dozviete: o označovaní potravín dátumom

  materiál v pdf
 • Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  FoodComp - Modul 3

  V metodike sa dozviete: o certifikácii pomocou blockchainu

  materiál v pdf
 • Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  FoodComp - Modul 4

  V metodike sa dozviete: o príkladoch dobrej praxe ako neplytvať potravinami

  materiál v pdf
 • Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  FoodComp - Modul 5

  V metodike sa dozviete: o kompostovaní.

  materiál v pdf
 • Vzdelávanie o jedle a stravovaní

  FoodComp - Modul 6

  V metodike sa dozviete: o podpore ekonomických nástrojov pre obce a mestá

  materiál v pdf