Stanovisko hygienika k využívaniu produktov zo školských záhrad

31. 8. 2022
Skutočne zdravá škola

Ako narábať s výpestkami zo školy v školskej jedálni? 

Jedným z našich kritérií je aj používanie byliniek z vlastnej záhradky. Veľa z vás sa na nás obrátilo s otázkou či je to naozaj možné, pretože ste mali rôzne skúsenosti. Oficiálne vyjadrenie sme dostali od hlavného hygienika Slovenskej republiky, Mgr. RNDr. MUDr. Jána Mikasa, PhD.

Hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam upravuje Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z.z.

V kontexte uvedeného sa za konečného spotrebiteľa považuje aj zariadenie školského stravovania. Všeobecné hygienické požiadavky na malé množstvá prvotných produktov sú vymedzené v § 2 citovaného predpisu. Malé množstvá prvotných produktov musia pochádzať z vlastnej produkcie alebo činnosti prvovýrobcu, ktorý je na vykonávanie činnosti ustanovených uvedeným nariadením vlády osobitne registrovaný.

Každý prevádzkovateľ dodávania malého množstva produktov má povinnosť v zmysle § 6 zákona Národnej rady SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov oznámiť kompetentnému orgánu úradnej kontroly potravín (príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa) svoju činnosť na účely registrácie. Činnosťou sa v tomto prípade rozumie pestovanie, produkcia a dodávanie produktov rastlinného pôvodu príslušnému stravovaciemu zariadeniu.

Veríme, že vám táto informácia pomohla! Tipy na to, ako s témou napredujete vy, nám napíšte na info@skutocnezdravaskola.sk.

Novinky
Späť na zoznam