BIO Farma Turová

Základné informácie

BIO Farma Turová
Budča 712
962 34
Turová
Banskobystrický kraj
http://www.farmaturova.sk

Kontaktná osoba


+421 917 400 700
farmaturova@farmaturova.sk

Charakteristika

  • Farmár / remeselník

Produktové kategórie

  • Mäso a mäsové výrobky

Región distribúcie

Certifikáty

  • Certifikát - BIO

Iné

Chovu mäsových plemien hovädzieho dobytka sa na Farme Turová venujeme od roku 2006. Od roku 2008 je celý chov registrovaný v systéme ekologického poľnohospodárstva, kde je nutné dodržiavať prísne stanovené pravidlá upravené zákonmi a kontrolované inšpekčnými orgánmi. Ekologický bitúnok na našej farme prevádzkujeme od roku 2013. Pojem ekologický bitúnok znamená, že sú v ňom porážané len ekologické zvieratá, takže nemôže dôjsť k zámene mäsa za neekologické. My vám ponúkame mäso v zaručenej kvalite BIO od zvierat s prevereným pôvodom.


Späť na zoznam