Farma Kuchyňa

Základné informácie

Farma Kuchyňa
561 Kuchyňa
900 52
Kuchyňa
Bratislavský kraj
48.408318

Kontaktná osoba


0908 142 001
masokuchyna@gmail.com

Charakteristika

  • Farmár / remeselník

Produktové kategórie

  • Mäso a mäsové výrobky

Región distribúcie

Certifikáty

  • Certifikát - BIO

Iné

Spoločnosť GGH, s.r.o., vznikla v roku 1993, odkedy sa zaoberá poľnohospodárskou prvovýrobou v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby. Pri rastlinnej produkcii primárne zabezpečujeme krmoviny pre chované zvieratá (seno, slama, senáž), ako aj pestovanie obilnín na zrno. V oblasti živočíšnej výroby spoločnosť vlastní kvalitný chov hovädzieho dobytka, primárne plemená Limousine a Charolais, ktoré sú chované na mäso. Jedná sa o celoročný pastevný chov dobytka, v ktorom sú zvieratá chované spôsobom čo najbližším ich prirodzenosti. Aj keď je tento spôsob chovu mimoriadne náročný, zabezpečuje najvyššiu možnú kvalitu hovädzieho mäsa s minimálnym množstvom akýchkoľvek umelých prvkov a látok, ako aj v neposlednom rade dobré životné podmienky chovaných zvierat. Snažíme sa o čo najekologickejšie hospodárenie bez intenzívneho využívania umelých hnojív a postrekov, s cieľom zachovať vo svojich produktoch čo najviac zo sviežich porastov trávy a voňavého sena. Doposiaľ naša spoločnosť predávala dobytok v živom, všetko sa jednalo o zahraničný export. Keďže my, ako aj naše rodiny sme sa chceli stravovať zdravo a neustále narastajúci počet rôznych chemických prísad v potravinách (tzv „E-čiek“, ochucovadiel, stabilizátorov, emulgátorov a všeličoho iného, čo chemik vymyslel) začínal byť alarmujúci, vznikla myšlienka realizácie takej prevádzky, ktorá by nám umožnila priniesť na naše stoly, ako aj do slovenských domácností, zdravé a chutné mäso z nášho chovu. Preto naša spoločnosť v roku 2012 pristúpila k realizácii malého bitúnku a predajne, pričom tento ťažký (niekedy až strastiplný) proces sa podarilo úspešne zavŕšiť schválením a uvedením bitúnku do prevádzky. Vďaka tomu Vám dnes s radosťou môžeme priniesť kúsok zdravia z čarokrásnej prírody z úpätia Malých Karpát. Spoločnosť je rovnako vlastníkom koní – plemena Anglický plnokrvník, ktoré sú využívané na manipuláciu s dobytkom. Táto činnosť rozvíja u koní ich sebavedomie, utužuje vzťah jazdca a zvieraťa a všestranne zlepšuje ich prijazdenosť a jazdecké schopnosti.


Späť na zoznam