Gazdovský dvor Branovo

Základné informácie

Gazdovský dvor Branovo

94131
Branovo
Nitriansky kraj
http://www.gazdovskydvorbranovo.sk

Kontaktná osoba


0905 331 906, 0901 799 006
gazdovskydvorbranovo@gmail.com

Charakteristika

  • Farmár / remeselník

Produktové kategórie

  • Mäso a mäsové výrobky
  • Mlieko a mliečne výrobky
  • Vajcia

Región distribúcie

Certifikáty

welfare chov

Iné

Naša farma predstavuje spôsob pestovania rastlín a chovu zvierat priaznivý voči životnému prostrediu, ktorého cieľom je trvalo udržateľný rozvoj. Takýto rozvoj umožňuje uspokojovať potreby súčasných generácií bez ohrozenia možností budúcich generácií zabezpečiť ich vlastné potreby a nároky. Udržateľný rozvoj neznamená, že sme zdedili Zem od našich rodičov, ale že sme si ju požičali od našich detí.


Späť na zoznam