Kopek plus

Základné informácie

Kopek plus
Bernolákova 46
020 01
Dolné Kočkovce
Žilinský kraj
https://www.kopek.sk/index.html

Kontaktná osoba

Martina Hromková
0905 / 825 021, 042 / 46 774 59
odbyt@kopek.sk

Charakteristika

  • Farmár / remeselník

Produktové kategórie

  • Múka, zrná
  • Pečivo, pekárenské výrobky - čerstvé
  • Pečivo, pekárenské výrobky - trvanlivé

Región distribúcie

  • Bratislavský kraj
  • Trenčiansky kraj
  • Žilinský kraj

Certifikáty

Rôzne dekréty od Rady pekárov a cukrárov Slovenska


Späť na zoznam