PD Poriadie

Základné informácie

PD Poriadie
Nám. M. R. Štefánika 517/23
907 01
Myjava
Trenčiansky kraj
http://www.pdporiadie.sk

Kontaktná osoba


0902 975 102
pdporiadie@pdporiadie.sk

Charakteristika

  • Veľkoobchodník
  • Farmár / remeselník

Produktové kategórie

  • Mäso a mäsové výrobky
  • Mlieko a mliečne výrobky
  • Múka, zrná
  • Nápoje
  • Pečivo, pekárenské výrobky - čerstvé
  • Pečivo, pekárenské výrobky - trvanlivé
  • Vajcia

Región distribúcie

Iné

PD Poriadie obhospodaruje na myjavských kopaniciach celkom 2821,61 ha poľnohospodárskej pôdy v systéme ekologického poľnohospodárstva. Štruktúra rastlinnej výroby družstva je prispôsobená chovu hospodárskych zvierat. Družstvo pestuje najmä krmoviny na ornej pôde, pšenicu ozimnú a špaldovú, raž ozimnú, jačmeň ozimný, repku, kukuricu na siláž, ovos a jačmeň jarný. Okrem ornej pôdy (2 019,46 ha) má trvalé trávne porasty (762,04 ha) a ovocné sady (40,11 ha). Na pasienkoch sa po väčšinu roka pasú kravy, časť stáda sa pasie v ovocnom sade. PD Poriadie chová hovädzí dobytok v systéme ekologického poľnohospodárstva. Z celkového počtu 606 ks HD je 145 ks dojníc a 168 ks je mäsového dobytka. Na produkciu mlieka sa chovajú plemená Slovenské strakaté, Holsteinské červené, Holsteinské čierno-strakaté a Pinzgauské. Na výrobu mäsa chová družstvo plemená Hereford a Charolais. Okrem toho družstvo chová aj ošípané v počte 2 488 ks, z toho 195 ks prasníc, plemien Landras – Durukot a Yorksher.


Späť na zoznam