Semináre pre žiakov

Edukačný workshop je hodina venovaná téme jedla a výživy. Je vhodný pre žiakov 1. aj 2. stupňa, keďže téma je prispôsobená vekovej kategórii detí. 

Workshop pozostáva z dvoch častí, teoretická, kde si povieme základy a zaujímavosti k téme a potom praktická, počas ktorej si spoločne so žiakmi pripravíme niečo pod zub podľa danej témy. 


1. Ako jesť dúhu

pre 1. stupeň

Okruhy:

Dôležitosť pestrosti pri ovocí a zelenine, a prečo je potrebné aby sme jedli dostatok sezónnej zeleniny a ovocia


2. Pánko cukor

pre 1. stupeň

Okruhy:

Koľko cukru sa skrýva v nápojoch a maškrtách ktoré denne jeme? Ako nás cukor ovplyvňuje?


3. Z farmy na stôl

pre 1. stupeň

Okruhy:

Odkiaľ pochádza jedlo ktoré jeme? Ako sa pestuje, chová a spracováva?


4. Zdravý tanier

pre 5. a 6. ročník

Okruhy:

Kreatívne skladanie zdravého taniera

Povzbudenie v objavovaní nových chutí a jedál

Vysvetlenie témy nutrienty: Makro (sacharidy, tuky a bielkoviny) a Mikro (vitamíny a minerály) 


5. Vzory medzipredmetového vyučovania z pracáku

Okruhy:

Obaly na potraviny: 1. aj 2. stupeň, VV, Pracovné vyučovanie, Technika, Biológia

Príprava jednoduchého jedla: 1. stupeň, Prírodoveda, Pracovné vyučovanie

Svetadiely / Lokálne a exotické potraviny: 2. stupeň, Geografia, Ekológia, Etika a iné...


6. Nové témy na medzipredmetové vyučovanie

Strava a využitie učiva z Matematiky: 1. st., 3., 4. ročník 

- Zápis obsahu desiatovej krabičky do tabuľky / vyhodnocovanie informácií

- Spoločné chute / Prienik množín / Poradie obľúbenosti potravín / Pomer obľúbenosti potravín v zlomku 


7. Cukor

pre 5. až 7. ročník Biológia, Pracovné vyučovanie, Etika

Okruhy:

Prepočty a navažovanie cukru v obľúbených žiackych nápojoch a tyčinkách a porovnanie s napr. s ovocím

Prečo strava a pitný režim priamo ovplyvňujú sústredenie a výkon v škole, či na športových krúžkoch

Domáce iontové nápoje


8. PPP alebo jedlo je kamarát

pre 5. až 8. ročník, Biológia


9. Zdravá desiata


Poskytnuté materiály/ Poskytnuté suroviny workshopov: suroviny na ochutnávku


Doba trvania:

Téma 1-3 - 1 vyučovacia hodina

Téma 4-8 - 2 vyučovacie hodiny


Miesto konania (podľa kraja): BA, TT, TN a NR osobne, BB a ZA po dohode, PO a KE online


Cena (vrátane nákladov na suroviny):

1 trieda - 180 eur (zahŕňajúca suroviny na ochutnávku). V prípade ochutnávky pre viac ako 25 žiakov (alebo dve triedy) – suma sa navyšuje o 20eur (prípadne je prispôsobená počtu žiakov)

Príplatok cestovného na spiatočnú cestu: 

0,35 eur/km 


Objednávka: Platenú služby si môžete objednať v tomto formulári.

Pre akékoľvek otázky ohľadom seminárov kontaktujte Evu Blaho: evka@skutocnezdravaskola.sk