Celoškolské projekty a kampane

Do tvorby zdravej a udržateľnej kultúry stravovania zapojte celú školu. Len tak bude mať vaša snaha trvalý efekt.

Skutočne zdravá škola je komplexný, celoškolský program, ktorý do realizácie zmien angažuje žiakov, učiteľov, vedenie školy i zástupcov rodičov a komunity školy. Program využíva tému jedla ako nástroj k zatraktívneniu pobytu detí v škole - prostredníctvom radostného zážitku zo školského obeda a obohatením vzdelávania v triede o prakticke zážitkové vzdelávanie na školskej záhrade, návštevy fariem a lekcie varenia.

Skutočne zdravá škola nielen pomáha tvoriť budúceho uvedomelého spotrebiteľa, ale aj v mladých ľuďoch vytvára očakávania dobrého jedla a pomáha im v rozvoji zručností a návykov, ktoré budú potrebovať k zdravému, úspešnému a udržateľnému životu. V programe je žiakom poskytnutá plná dôvera v účasti na celom procese. Tým im Skutočne zdravá škola pomáha získavať zručnosti lídrov a advokátov zmeny. Ich angažovanosť sa môže prenášať aj do ich rodín a k priateľom. Program pomáha žiakom rozvíjať kompetencie pre aktívny občiansky, profesijný i osobný život.

Stačí si vybrať

Pripravili sme pre vás radu projektov a aktivít, ktoré vám pomôžu vytvárať zdravú a udržateľnú kultúru stravovania a plniť kritéria programu. Pre každý projekt je k dispozícii množstvo metodických návodov a pomôcok. V ľavom menu je zoznam možných projektových aktivít a kampaní, v záložke Celoročný kalendár aktivít nájdete tipy na zaradenie jednotlivých aktivít do školského kalendára.