Aby potraviny nekončili v koši

3. 7. 2023
ZŠ Nábrežie mládeže, Nitra

V dňoch 20. - 22.6.2023 sa na našej škole uskutočnil audit odpadu v školskej jedálni. Najskôr sa všetci žiaci, ktorí sú zapojení v akčnej skupine, zúčastnili exkurzie v našej školskej jedálni. Pani vedúca jedálne im porozprávala a ukázala (v rámci priestorov, kde je vstup povolený), kde pracujú pani kuchárky a čo všetko počas dňa musia stihnúť, aby deti mohli od 11:30 obedovať.

Pani vedúca zodpovedala deťom otázky, ktoré mali nachystané, ukázala im aj miestnosti, kde sa skladajú potraviny, kde pani kuchárky čistia zeleninu, kam sa dáva odpad a čo všetko sa musí urobiť s jedlom, ktoré žiaci nedojedia. Prešli si jedálne lístky, ukázala im normy, ktoré každé jedlo musí spĺňať, ukázala im recepty podľa, ktorých sa varí. 

Počas ranných komunít, žiaci z akčnej skupiny, informovali ostatných spolužiakov o všetkom čo sa naučili a čo sa dozvedeli.

Počas auditu boli rozdelení na "stanovištia", na ktorých mali svoje úlohy.  

Žiaci sa tejto úlohy zhostili veľmi dobre, aj keď na začiatku sme mali všetci mierne obavy, ale na koniec sme to bez problémov zvládli a úspešne ukončili zber dát v školskej jedálni.

Aby potraviny nekončili v koši 1Aby potraviny nekončili v koši 1Aby potraviny nekončili v koši 1Aby potraviny nekončili v koši 1Aby potraviny nekončili v koši 1Aby potraviny nekončili v koši 1Aby potraviny nekončili v koši 1Aby potraviny nekončili v koši 1Aby potraviny nekončili v koši 1Aby potraviny nekončili v koši 1Aby potraviny nekončili v koši 1Aby potraviny nekončili v koši 1Aby potraviny nekončili v koši 1Aby potraviny nekončili v koši 1Aby potraviny nekončili v koši 1Aby potraviny nekončili v koši 1
Späť na zoznam