Darček pre ZEM

22. 4. 2023
SMŠ Benjamín Preschool, Senec

22. apríl patrí našej ZEMI. Naša ZEM oslavuje narodeniny každý rok. Disney Magic Class sa jej pokúsil dať pekný darček. Po rozhovore o našej planéte sme si sľúbili, že sa k Zemi budeme správať s rešpektom, starostlivosťou a láskou. Ako prvé gesto voči našej planéte sme si nasadili rukavice a prešli sa po našej materskej škole, aby sme videli, koľko neporiadku všetci robíme a vyrábame. Začali sme zbierať všetky odpadky a po krátkej prechádzke boli naše vrecia plné a odpad sme ukladali do správnych košov podľa materiálu, z ktorého boli vyrobené. Prostredníctvom tejto aktivity si deti zopakovali dôležitosť recyklácie, šetrenia vodou, starostlivosti o zvieratá, sadenie rastlín, opätovné používanie vecí a dôležitosť znižovania neporiadku. Deti vysadili na naše záhony aj jahody, hrach a reďkovku.

Prianie k narodeninám z Disney Magic Class:

Všetko najlepšie k narodeninám naša krásna Zem a ďakujeme, že nám dávaš všetko, čo potrebujeme (vzduch, voda, rastliny, priestor, jedlo...)

Darček pre ZEM 1Darček pre ZEM 1Darček pre ZEM 1
Späť na zoznam