Deň zdravej výživy

18. 11. 2021
ZŠ P. K. Hostinského, Rimavská Sobota

Deň zdravej výživy si žiaci 7.ročníka pripomenuli v pondelok, 18.10.2021, na prvých troch vyučovacích hodinách. Na úvod si prostredníctvom rozhlasu vypočuli informácie o potravinovej pyramíde. Vypĺňali pracovné listy na tému Hravo ži zdravo, tvorili reklamný slogan, plagát, či atraktívny obal na zdravú potravinu vhodnú pre jedálny lístok. Na záver každá trieda vystavala z 25 kartónových krabíc 5 poschodí potravinovej pyramídy, ktorú budú mať umiestnenú ako učebnú pomôcku v triede.

Späť na zoznam