Exkurzia na Gazdovstve Vajnory

5. 6. 2024
ZŠ Mudroňova, Bratislava

Svetový deň Životného prostredia sme so žiakmi 4.C využili na návštevu Gazdovstva Vajnory na opačnej strane Bratislavy ako je naša škola. Využili sme MHD (trolejbus, električku a aj autobus). Potešili sme sa, keď sa toto Gazdovstvo rozhodlo opäť otvoriť brány pre MŠ, ZŠ a verejnosť a sú taktiež ako naša škola zapojená do krásneho projektu Skutočne zdravá škola. 

Gazdovstvo Vajnory sa ukázalo ako vhodné miestom pre exkurzie a výlety, ktoré ponúka rôzne aktivity zamerané na poznávanie tradičného gazdovského života.  Po príchode na gazdovstvo nás srdečne privítal personál a krátko nás oboznámil s programom dňa. Deti boli od začiatku nadšené a plné očakávaní.   


Interakcia so zvieratkami začala pri prehliadke v maštali, kde sme mali možnosť vidieť teliatka a koníka. Informácie o teliatkach a starostlivosť o nich boli pre deti zaujímavé. Dozvedeli sa veľa nových vecí. 
Gazdovstvo dbá na dobré podmienky pre zvieratá, čo sa prejavuje aj na ich priateľskom správaní.  Dodržuje sa tu rešpektujúci prístup nielen k návštevníkom alebo aj k zvieratám. Deti boli nadšené z kŕmenia kôz, ovečiek a ich mláďat.

Deti sa tiež naučili, prečo je dôležité chrániť prírodu a ako môžeme prispieť k jej ochrane.Ako využiť už zvieratá a neplytvať následne jedlom z nich. Tento program bol prispôsobený ich veku a učebným osnovám, čo prispelo k ich lepšiemu pochopeniu. Diskutovali sme aj o tom, ako naša každodenná činnosť ovplyvňuje životné prostredie a ako môžeme konať zodpovedne.
 

Jednou z najzaujímavejších aktivít bola výroba slimákov džemíkov z prebytkov ovocia na gazdovstve. Deti sa naučili, ako sa dajú ovocné prebytky spracovať na zdravú a chutnú pochúťku. Pod vedením pracovníček sa dozvedeli o celom procese - od prípravy ovocia, jeho rozmixovania až po sušenie. Výrobky si nakoniec zabalili a vyrobili k nim aj etikety s patričnými náležitosťami. Tento workshop bol nielen zábavný, ale aj poučný, pretože deti sa naučili, ako minimalizovať odpad a využívať suroviny efektívne.

 
Exkurzia na Gazdovstve Vajnory bola pre našich žiakov skvelou skúsenosťou. Vďaka tejto návšteve sa dozvedeli mnoho nového o gazdovskom živote, poľnohospodárstve a ekológii. Veríme, že tento výlet ostane dlho v ich pamäti a inšpiruje ich k ďalšiemu poznávaniu prírody, zodpovednému správaniu a rešpektu k zvieratám a životnému prostrediu.  

Exkurzia na Gazdovstve Vajnory 1Exkurzia na Gazdovstve Vajnory 1Exkurzia na Gazdovstve Vajnory 1Exkurzia na Gazdovstve Vajnory 1Exkurzia na Gazdovstve Vajnory 1Exkurzia na Gazdovstve Vajnory 1Exkurzia na Gazdovstve Vajnory 1Exkurzia na Gazdovstve Vajnory 1Exkurzia na Gazdovstve Vajnory 1Exkurzia na Gazdovstve Vajnory 1Exkurzia na Gazdovstve Vajnory 1Exkurzia na Gazdovstve Vajnory 1Exkurzia na Gazdovstve Vajnory 1Exkurzia na Gazdovstve Vajnory 1Exkurzia na Gazdovstve Vajnory 1Exkurzia na Gazdovstve Vajnory 1Exkurzia na Gazdovstve Vajnory 1Exkurzia na Gazdovstve Vajnory 1Exkurzia na Gazdovstve Vajnory 1Exkurzia na Gazdovstve Vajnory 1Exkurzia na Gazdovstve Vajnory 1Exkurzia na Gazdovstve Vajnory 1Exkurzia na Gazdovstve Vajnory 1Exkurzia na Gazdovstve Vajnory 1
Školský blog
Späť na zoznam