Informácie - základ úspechu

30. 3. 2023
ZŠ Kukučínová, Vranov nad Topľou

Čo sa raz naučíš to ti nik nevezme. Všetci naši pedagógovia na škole sa snažia našim žiakom primeranou formou sprostredkovať informácie o zdravom stravovaní. Zistili sme však, že ak naše slová potvrdia odborníci, naši žiaci sa snimi skôr stotožnia. Preto na škole organizujeme v rámci zdravého stravovania rôzne besedy. Veľmi ďakujeme za spoluprácu pracovníčkam RUVZ vo Vranove, ako aj detským lekárom či zubárom, ktorí napriek svojej zaneprazdnosti si dokážu nájsť čas na našich žiakov. Títo ľudia im prezentujú nielen informácie o danej téme, ale ochotne odpovedajú aj na ich zvedavé otázky. Všetky informácie sa potom snažime spolu zo žiakmi zhrnúť na nástenkách, aby slúžili ako zdroj poznania aj pre iných.

Informácie - základ úspechu 1Informácie - základ úspechu 1Informácie - základ úspechu 1Informácie - základ úspechu 1Informácie - základ úspechu 1Informácie - základ úspechu 1Informácie - základ úspechu 1Informácie - základ úspechu 1Informácie - základ úspechu 1Informácie - základ úspechu 1Informácie - základ úspechu 1Informácie - základ úspechu 1Informácie - základ úspechu 1Informácie - základ úspechu 1Informácie - základ úspechu 1Informácie - základ úspechu 1
Späť na zoznam