Jesenný zber papiera

26. 9. 2022
ZŠ Záhorská Ves

Žiaci základnej školy spoločne so svojimi rodičmi a pedagógmi opäť raz preukázali, že im osud našej planéty nie je ľahostajný. Dôkazom toho je zber papiera, ktorý sa uskutočnil v termíne od 26.9. – 30.9. 2022.

V rámci hodnotenia tried sa na 1. mieste umiestnili naši najmladší žiaci z I. A triedy, ktorí priniesli spoločne neuveriteľných 1031,3 kg papiera. Strieborný stupienok obsadili žiaci II. A triedy (966,55 kg) a naši veľmi usilovní žiaci z V. A obsadili 3.miesto (424 kg).  

Víťazom gratulujeme a v mene základnej školy ďakujeme všetkým rodičom a občanom našej obce, ktorí sa spolupodieľajú na výchove a vzdelávaní našich žiakov aj prostredníctvom podobnej environmentálnej aktivity.

Späť na zoznam