Malackí zberači v našej škole! Ďakujeme!

29. 3. 2021
ZŠ Záhorská Ves

Títo šikovní mladíci prišli s ponukou eko-projektov pre vzdelávacie inštitúcie - výsadba stromčekov a kríkov. Naša škola reagovala na výzvu a stromčeky už majú svoje miesto v areáli školského dvora. Zakladajúcim členom tejto skupiny sa podarilo vysadiť 10 stromov (4 lipy, 2 jablone, 2 moruše a 2 slivky), ktoré budú žiakom skrášľovať školský dvor. Vďaka iniciatíve týchto aktivistov poskytnú stromy príjemné miesto na oddych i výučbu v tieni a prebudia v žiakoch záujem o životné prostredie.

Malackí zberači v našej škole! Ďakujeme! 1Malackí zberači v našej škole! Ďakujeme! 1Malackí zberači v našej škole! Ďakujeme! 1Malackí zberači v našej škole! Ďakujeme! 1Malackí zberači v našej škole! Ďakujeme! 1Malackí zberači v našej škole! Ďakujeme! 1Malackí zberači v našej škole! Ďakujeme! 1Malackí zberači v našej škole! Ďakujeme! 1Malackí zberači v našej škole! Ďakujeme! 1Malackí zberači v našej škole! Ďakujeme! 1Malackí zberači v našej škole! Ďakujeme! 1Malackí zberači v našej škole! Ďakujeme! 1Malackí zberači v našej škole! Ďakujeme! 1
Späť na zoznam