Módna prehliadka z recyklovaných materiálov

19. 4. 2023
SMŠ Benjamín Preschool, Senec

V súlade so zameraním na udržateľnosť, ktorú chceme propagovať pred Dňom Zeme, mala tento týždeň trieda materskej školy Trashion Show: módna prehliadka všetkých recyklovaných a udržateľných vecí. Vykonávanie tejto aktivity pomohlo našim žiakom uvedomiť si, koľko odpadu vzniká každý deň doma a v škole a ako sa niektoré z nich dá zábavným a kreatívnym spôsobom znovu použiť alebo recyklovať.
Pri živej hudbe sme mali ukážku kostýmov, kde každé dieťa malo možnosť prezentovať svoj kostým, porozprávať sa o materiáloch, ktoré sa na jeho tvorbu použili, nielen spolužiakom, ale aj žiakom z našich mladších tried. Srdečné poďakovanie patrí našim škôlkárom a ich rodičom, za všetku ich prácu a snahu podporiť túto veľmi hodnotnú vec a urobiť dnešný deň úspechom.

Módna prehliadka z recyklovaných materiálov 1Módna prehliadka z recyklovaných materiálov 1Módna prehliadka z recyklovaných materiálov 1Módna prehliadka z recyklovaných materiálov 1
Späť na zoznam