Naša cesta k splneniu bronzových kritérií programu Skutočne zdravá škola

3. 6. 2021
SMŠ Benjamín Preschool, Senec

Začiatkom jari 2021 sme v Súkromnej materskej škole Benjamín aj z vnútorného presvedčenia aj z podnetu niektorých rodičov začali uvažovať o zapojení sa do programu Skutočne zdravá škola. Veľmi nám pomohla a usmernila nás pani Ing. Andrea Jazbec PhD. komunikačný manažér Skutočne zdravej školy a členka akčnej skupiny u nás v Benjamíne. Po úvodných informáciách od pani Mgr. Anetta Vaculíkovej sme sa definitívne rozhodli do programu zapojiť a začali sme plniť bronzové kritéria programu. 

Sme nesmierne radi, že sa nám bronzové kritéria podarilo splniť v rekordnom čase dvoch mesiacov a získať tak Bronzový certifikát, ako prvej škôlke na Slovensku.

Aká bola naša cesta k splneniu bronzových kritérií?

Angažovanosť a kultúra stravovania

- V Benjamíne od 29.4.2021 funguje akčná skupina pre zdravé stravovanie v zložení:

Mgr. Denisa Kasana za zriaďovateľa SMŠ, Ing. Andrea Jazbec PhD za rodičov, Mgr. Diana Čapuchová učiteľka, p. Martina Vargová vedúca školskej výdajne stravy a Mgr. Oľga Syrová riaď. SMŠ Benjamín. Akčná skupina riešila stravovanie v materskej škole, pripomienkovala ho, nadviazala spoluprácu s dodávateľom a dňom 1.5.2021 zmenila dodávateľa stravy. Súčasným dodávateľom stravy je K2 Potraviny pod vedením Mgr. Vladimíra Kohúta s projektom Zdravé bruško. Zrkadlo chutnej stravy vidíme denne na tom, ako deťom chutí a zlepšenie stravovania konzultujeme aj s rodičmi, s ktorými sme v dennom styku.

- Potreby stravníkov s intoleranciami riešime v zmysle § 140 odst. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) podľa ktorého sa v školskej jedálni môžu pri dodržaní určitých podmienok a podľa záujmu rodičov pripravovať diétne jedlá pre deti materských škôl, ktorých zdravotný stav to vyžaduje podľa ošetrujúceho lekára. Dodávateľ stravy pre naše deti to umožňuje a dodáva diétnu stravu. Okrem toho, na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára dieťaťa umožňujeme ohrev vlastného jedla v našej výdajni. 

-   Pri umývaní riadu v školskej jedálni sme prešli na ekologické čistiace prostriedky bežne dostupné v predajnia bezobalovej drogérie Ecoterra Senec.

Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu (v spolupráci s dodávateľom stravy K2 Potraviny - projekt Zdravé bruško)

-        Všetky informácie o zložení stravy sú k dispozícii na našej webovej stránke https://www.preschool.sk/  pod napisom Skutočne zdravá škola, vrátane pôvodu potravín. Jedálny lístok odráža sezónnosť surovín. Deti majú prístup k pitnej vode počas celého dňa, sladené nápoje nie sú vôbec podávané. V jedálnom lístku je vždy vyznačený nápoj týždňa. 

Vzdelávanie o jedle stravovaní

-   Súčasťou Školského vzdelávacieho programu sú vzdelávacie okruhy týkajúce sa zdravej výživy. Deti nadobúdajú poznatky o potravinách, ktoré sa vyrábajú z rastlín a ako sa vyrábajú, pozorujú a aktívne sa zúčastňujú starostlivosti o rastlinky a kvety. 

-    Vytvorili sme vyvýšené záhony v ktorým deti budú pestovať bylinky a zeleninu pre vlastnú spotrebu.

-   Do školského vzdelávacieho programu sme začlenili aktivity na ktorých sa deti aktívne podieľajú na príprave jedla. Upiekli kváskový chlieb, špaldovú bábovku, pripravili si citronádu a ovocné špízy.

-   V rámci každoročnej exkurzie sme začlenili exkurziu na agrofarmu v okrese Senec.

Miestne spoločenstvo a spolupráca

- Pravidelne realizujeme rodičov a verejnosť akcie a ochutnývky na tému zdravé stravovanie prostredníctvom nášho dodávateľa stravy p. Kohúta - Zdravé bruško. V tomto období nám takúto akciu narušila pandémia, pripravujeme ju k septembru 2021.

-  Rodičov zapájame do pestovateľských aktivít podľa ich možností a voľby. Vyrobili nám vyvýšené záhony, darovali strom figy, ktorý sme úspešne zasadili a priniesli priesady zeleniny a byliniek.

 

Na záver si dovoľujem poďakovať tímu Skutočne zdravej školy za podporu a kvalitné rady a informácie, rodičom za spoluprácu a kolektívu učiteliek za angažovanosť v projekte, pozitívne myslenie a víziu zlepšenia podmienok pre pobyt detí v našom Benjaminskom zariadení. Samozrejme veľké Ďakujem našim všetkým deťom, ktoré s radosťou vstrebávali všetky vedomosti a nadobúdali pestovateľské zručnosti. 

Budeme určite hrdé na bronzový certifikát a budeme ďalej propagovať vo svojom okolí myšlienky skutočne zdravej školy a pracovať na splnení strieborných i zlatých kritérií.

10.5.2021, Senec                                             Mgr. Oľga Syrová, riaď. SMŠ Benjamín, Senec   
Naša cesta k splneniu bronzových kritérií programu Skutočne zdravá škola 1Naša cesta k splneniu bronzových kritérií programu Skutočne zdravá škola 1Naša cesta k splneniu bronzových kritérií programu Skutočne zdravá škola 1Naša cesta k splneniu bronzových kritérií programu Skutočne zdravá škola 1Naša cesta k splneniu bronzových kritérií programu Skutočne zdravá škola 1Naša cesta k splneniu bronzových kritérií programu Skutočne zdravá škola 1Naša cesta k splneniu bronzových kritérií programu Skutočne zdravá škola 1Naša cesta k splneniu bronzových kritérií programu Skutočne zdravá škola 1Naša cesta k splneniu bronzových kritérií programu Skutočne zdravá škola 1Naša cesta k splneniu bronzových kritérií programu Skutočne zdravá škola 1Naša cesta k splneniu bronzových kritérií programu Skutočne zdravá škola 1Naša cesta k splneniu bronzových kritérií programu Skutočne zdravá škola 1Naša cesta k splneniu bronzových kritérií programu Skutočne zdravá škola 1Naša cesta k splneniu bronzových kritérií programu Skutočne zdravá škola 1Naša cesta k splneniu bronzových kritérií programu Skutočne zdravá škola 1
Späť na zoznam