Naša škola je zlatá!

10. 5. 2022
ZŠ Záhorská Ves

Súťaž je venovaná problematike potravín a výživy. Organizátormi súťaže sú Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách. Cieľom súťaže je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia.                                                                                                                                      

V rámci každého dňa v týždni „Hovorme o jedle“ boli vyhlásené denné témy. Úlohou žiakov a učiteľov základných škôl bolo vymyslieť a zrealizovať rôzne aktivity v rámci školy k stanoveným denným témam. Následne zo zrealizovaných aktivít k vybranej dennej téme pripraviť súťažný príspevok v ľubovoľnom formáte.

V tomto školskom roku sme vybrali tému Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek. S deťmi na 1. stupni sme zrealizovali k danej téme niekoľko aktivít – Farebný týždeň, súťaž O najzdravšiu mliečnu desiatu, prihlásili sme sa do ďalšieho projektu Adoptuj si kravičku, pripravovali sme s deťmi banánové mliečko, mliečnu desiatu s nátierkou a kakaom, vyrábali smotanovú tortu, zahrali sa na pravdu a nepravdu o mlieku, vyrábali papierové peňaženky na peniaze do mliečneho bufetu, starší hľadali na mape podniky a logá spracovateľov mlieka, nakupovali a ochutnávali mliečne výrobky, vyrábali z papiera kravičky, obaly a nádoby na mliečko a mliečne výrobky. Pani učiteľky so žiakmi 2. stupňa tvorili literárne práce na tému Najzdravšie ovocie a zelenina rastie za rohom. Ocenenie získala literárna práca žiačky 8. ročníka Veroniky Klasovej pod vedením p. uč. Any Filko.                                                                                       

Kritériami pri hodnotení boli kreativita, inovatívnosť a úroveň spracovaných textov. A práve chuť tvoriť a vzdelávať sa zážitkovou formou, hrou, zábavou, ochotou urobiť veľa pre svoje zdravie nás priviedla ku krásnemu oceneniu – získaniu zlatého diplomu.                    

Naša škola je zlatá! 1
Späť na zoznam