Pestrá strava

24. 4. 2023
ZŠ Kukučínova, Vranov nad Topľou

Strava by mala byť pestrá, ideálne pripravená doma a  nemala by pozostávať z polotovarov. Túto skutočnosť už vedia aj žiaci 4.roč., ktorí  absolvovali  19.4. besedu pod názvom Vyvážená strava. Formou diskusie, podporenou prezentáciou, sa dozvedeli ako jesť pestro a zdravo. Získali informácie o základných żivinách obsiahnutých v potravinách i to akú  funkciu plnia v ľudskom tele. Svoje zručnosti si overili formou pracovných listoch, ktoré sme mali k dispozícii aj vďaka projektu Viem čo zjem. V závere besedy im bola zadaná projektová úloha:  Navrhnúť jedálny lístok na jeden deň. Jedinou zásadnou podmienkou pri zostavovaní jedálnička bola pestrosť a primerané množstvo jednotlivých druhov použitých potravín. Veríme, že túto úlohu hravo zvládnu a svoje práce budeme môcť spoočne o mesiac  podrobnejšie analyzovať a hodnotiť spoločne s vedúcou našej školskej jedálne.

Pestrá strava 1Pestrá strava 1Pestrá strava 1Pestrá strava 1Pestrá strava 1Pestrá strava 1Pestrá strava 1Pestrá strava 1
Späť na zoznam