Plytvanie potravinami v školskej jedálni

25. 9. 2023
ZŠ Škultétyho, Nitra

Vedeli ste, že v školských jedálňach skončí ako odpad až tretina pripravovaného jedla? Dobrou správou je, že tento problém sa dá vyriešiť! Vykonaním niekoľkých malých zmien môže naša škola znížiť plytvanie potravinami a napomôcť tak k zachovaniu prírodných zdrojov a znížiť emisie skleníkových plynov. Avšak najprv je potrebné uskutočniť audit „Plytvanie potravinami“, ktorý nám napovie, kde je potrebné urobiť zmeny. Žiaci 4.A triedy pod vedením p.uč. Zahoranovej a p. vych. Grujbárovej  sa zapojili do výzvy, ktorú zastrešuje „Skutočne zdravá škola“ a v priebehu 1 týždňa zaznamenávali objem odpadu vytvoreného z nedojedeného obeda. Veríme, že inšpirujeme viacerých a začneme si viac vážiť teplé jedlo, ktoré nám pani kuchárky každý deň chystajú. 
V novom školskom roku plánujeme rozšíriť počet respondentov, nakoľko to medzi žiakmi zarezonovalo a dožadujú sa opätovného auditu, aby dokázali porovnať výsledky zberu dát už vo väčšom množstve.
V prílohách môžete vidieť priebeh auditu ako aj výsledky zberu dát.


Plytvanie potravinami - odpad jedla v školskej jedálni
Termín zberu dát: od 5.6.-9.6.2023 (5dní)
Počet účastníkov: 16 žiakov
Počet respondentov: 16 žiakov
Počet stravníkov: 390 žiakov
Priemer z odpadu jedla: 1,7 kg/deň

Cieľ dobudúcna: znížiť priemer o 30 %.

Ďakujeme za podporu a možnosť zúčastniť sa!
 

Plytvanie potravinami v školskej jedálni 1Plytvanie potravinami v školskej jedálni 1Plytvanie potravinami v školskej jedálni 1Plytvanie potravinami v školskej jedálni 1Plytvanie potravinami v školskej jedálni 1Plytvanie potravinami v školskej jedálni 1Plytvanie potravinami v školskej jedálni 1Plytvanie potravinami v školskej jedálni 1Plytvanie potravinami v školskej jedálni 1Plytvanie potravinami v školskej jedálni 1
Späť na zoznam