Predstavenie našej školy

20. 3. 2023
ZŠ Škultétyho, Nitra

Naša škola Základná škola Škultétyho 1 v Nitre vznikla v roku 1987. V súčasnosti ju navštevuje 581 žiakov. V posledných rokoch nadobúda novú tvár, vďaka rôznym projektom, rekonštrukciám a zveľaďovaniu areálu školy. Ako prvá škola v Nitre sme sa zapojili do projektu Zelená škola, odvtedy úspešne pokračujeme  v eko-aktivitách, sme držiteľmi certifikátu. V posledných rokoch sme získali certifikát za odovzdaný elektro odpad a použité batérie. Záleží nám na životnom prostredí. Aj zdravé stravovanie považujeme za jednu z podstatným vecí, ktoré prispievajú k celkovému zdraviu človeka.

V rámci programu Zelená škola sme absolvovali projekt Jedlá zmena, ktorý bol pre nás prínosom a sme zapojení aj do projektu SadOVO, vďaka ktorému pribudol v areáli školy sad starých odrôd jabloní a hrušiek. Spolupracujeme s organizáciou Platex, ktorá nám dodáva školské ovocie. Zapojení sme aj do projektu: vcielkysamotarky.sk. V rámci projektu Modernejšia škola budeme mať vybudovanú školskú záhradu s vyvýšenými záhonmi, ktoré budeme môcť využiť či už na výsadbu byliniek, alebo nejakej dobrej domácej zeleniny.

Založili sme na našej škole stravovaciu komisiu, kde sa raz za čas stretneme v zložení učiteľov, vychovávateľky, rodičov, vedúcej jedálni a vedenia, kde spoločne konzultujeme jedálny lístok a možné zmeny, ktoré vedia nastať tak, aby sme neporušili normy. Veľmi sa nám to osvedčilo, nakoľko je to spätná väzba či už od žiakov, učiteľov alebo rodičov ohľadom stravy a sú viditeľné zmeny v našej jedálni, čomu sa veľmi tešíme. Stravníci majú v jedálni k dispozícii šalátový pult, ktorý umožňuje žiakom si nabrať šalát toľkokrát, koľko im chutí.

Rada by som predstavila našu akčnú skupinu. Tvorí je zmeska ľudí, ktorí radi a ochotne prispejú svojimi nápadmi ako byť skutočne zdravou školou. Ja som Peťa, som učiteľkou 1. a 2. ročníka žiakov, vediem na škole záujmový útvar Kulinár, kde s deťmi varíme a pečieme od výmyslu sveta. Každý rok organizujeme v rámci Centra voľného času, ktorý je súčasťou našej školy „Piknik“ kde si žiaci odprezentujú svoje kulinárske dobroty. Čokoľvek sa deje na škole v súvislosti s jedlom, vediem jaJ. Lucka je pani učiteľkou 3. a 4. ročníka, ktorá je veľmi tvorivá a aj v súkromnom živote naklonená zdravému životnému štýlu a myslím si, že má čo ponúknuť v akčnom tíme. Ďalší člen je Dominika, ktorá je učiteľkou 2. stupňa, je tiež tvorivá a rada sa podieľa na rôznych aktivitách spojené so stravou. Posledný člen, ktorý je učiteľom je Martin, ktorý je tiež učiteľom 2. stupňa, podieľa sa na Zelenej škole a je to „eko“ človek, ktorý sa vyzná v zdravej strave.  Pani vedúca jedálne je samozrejmou súčasťou akčnej skupiny, nakoľko by sme radi urobili aj nejaké zmeny v rámci školského stravovania. Poslednou členkou je naša pani riaditeľka, ktorá je iniciátorkou a podporovateľkou  všetkých ekologických a zdravie podporujúcich projektov a verím, že takto spoločne sa staneme „Skutočne zdravou školou“.

Predstavenie našej školy 1Predstavenie našej školy 1
Späť na zoznam