Predstavenie školy ZŠsMŠ Hurbanova z Martina

9. 9. 2022
ZŠ s MŠ Hurbanova, Martin

Už v minulosti sme boli ako jedna z prvých škôl na Slovensku zapojený do projektu, ktorý bol zameraný na zdravý životný štýl učiteľov a žiakov. Naším hlavným cieľom je preto naďalej zvýšovať záujem detí o zdravú, plnohodnotnú stravu a správne stravovanie a životný štýl.  

Rôznymi prednáškami, projektovými dňami či ukážkami prípravy jedla v školskej kuchynke na hodine Techniky alebo počas krúžku varenia sa snažíme deťom podať čo najviac informácii o sezónnych jedlách, bezlepkových či bezlaktózových jedlách a hlavne variť z čerstvých surovín.

Už v minulom školskom roku sme si postupne popri výchovno-vzdelávacom procese začali budovať malý ovocný sad, posadili bylinky a drobnú  zeleninu. Nezabudli sme ani na listnaté či ihličnaté stromčeky a skrášlenie vstupného chodníka okrasnými kvetinami.

Ani naša materská škola za nami nezaostáva. Už v jeseni si spoločne pripravili malé kŕmidlá pre vtáčiky, svojimi drobnými rúčkami vyrábali potravu zo semienok a loja. Pani učiteľky si na jar pre deti pripravili vyvýšené záhony, kde  učili deti ako si každý z nás dokáže vypestovať rastlinku už od malého semienka. Vďaka tomu mohli počas niekoľkých týždňov sledovať ako z malého semienka vykvitne rastlinka z ktorej na jeseň žneme úrodu a hlavne zdravú BIO-EKO. Deťom o to viac chutí zelenina či ovocie keď vidia, že si to vypestovali samé.

Týmto smerom sa chceme uberať. Chceme navigovať deti na správny smer a ukázať im ich vlastnou prácou a zanietenosťou čo všetko sú schopné sami si vybudovať  alebo vypestova.

Predstavenie školy ZŠsMŠ Hurbanova z Martina 1Predstavenie školy ZŠsMŠ Hurbanova z Martina 1Predstavenie školy ZŠsMŠ Hurbanova z Martina 1Predstavenie školy ZŠsMŠ Hurbanova z Martina 1Predstavenie školy ZŠsMŠ Hurbanova z Martina 1Predstavenie školy ZŠsMŠ Hurbanova z Martina 1Predstavenie školy ZŠsMŠ Hurbanova z Martina 1Predstavenie školy ZŠsMŠ Hurbanova z Martina 1
Späť na zoznam