Projekt Čerstvé hlavičky

28. 4. 2022
ZŠ Záhorská Ves

Čerstvé ovocie a zelenina zohrávajú významnú rolu v jedálničku každého človeka a majú veľký vplyv na vývoj detského organizmu. Zabezpečiť ich pravidelný prísun však nemusí byť pre každého rodiča jednoduché. Cieľom projektu Čerstvé hlavičky je pozitívne vplývať na stravovacie návyky detí už od raného veku. Čerstvé hlavičky napomáhajú k motivovaniu a vzdelávaniu detí v téme zdravej výživy. Umožňujú im spoznať nové exotické druhy ovocia, napr. mango alebo hurmikaki. Deti spoločne objavujú a zvykajú si na chute, ktoré doposiaľ nepoznali. Vďaka pravidelnosti si zároveň vytvárajú zdravý návyk a pozitívne asociácie k čerstvému ovociu a zelenine. Projektom sú ovplyvnení nielen samotní školáci, ale aj pedagógovia a rodičia detí, ktorí sa aktívne zapájajú nielen pri hlasovaní, ale aj na zapojenie samotnej školy do projektu mnohokrát vyzývajú práve rodičia. Riaditelia základných škôl zasa pozorujú zvýšenú konzumáciu ovocia a zeleniny u svojich žiakov. Deti si z domu nosia na desiatu viac ovocia a zeleniny.

Projekt Čerstvé hlavičky  1Projekt Čerstvé hlavičky  1Projekt Čerstvé hlavičky  1Projekt Čerstvé hlavičky  1Projekt Čerstvé hlavičky  1Projekt Čerstvé hlavičky  1Projekt Čerstvé hlavičky  1Projekt Čerstvé hlavičky  1
Späť na zoznam