Projekt Ekoalarm

23. 5. 2022
ZŠ Záhorská Ves

Žiaci I. a II. stupňa sa spoločne so svojimi triednymi učiteľmi počas 2 vyučovacích hodín zhovárali o rizikách, ktoré pre našu spoločnosť odpad predstavuje.

Dozvedeli sme sa, že naša konzumne zameraná spoločnosť vyhadzuje stále viac vecí, ktoré však používa čoraz kratšie. Následkom je neustály rast mnohých druhov odpadov, napríklad komunálnych. To spôsobuje „dvojnásobné“ škody: mrhanie obmedzenými prírodnými zdrojmi pre výrobu nových výrobkov a znečisťovanie prostredia odpadmi. Zostali sme šokovaní informáciou, že plytvaním a zahadzovaním papiera do zmiešaného smetia vyhodíme na Slovensku cca 3000 hektárov lesa ročne! Navyše, produkty vyrobené z prírodných zdrojov vyhadzujeme ako odpad – zväčša na skládky alebo do spaľovní. Z nich následne unikajú toxické látky do pôdy, vôd alebo ovzdušia.

V druhej časti prednášky sme sa dozvedeli, že aj samotný proces recyklácie prináša so sebou zaťaženie prostredia. Samotná recyklácia nestačí. Najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne. Preto by sme sa mali snažiť zamedziť jeho vznik už pri samotnom zdroji. Prevencia, čiže znižovanie vzniku a škodlivosti odpadov nie je len vecou občanov, ale aj záležitosťou rôznych firiem, inštitúcií či obcí. Prevencia by mala zahŕňať 2 spôsoby: predchádzanie vzniku odpadov a ich škodlivosti, resp. obmedzovanie množstva a toxicity produkovaného odpadu.

Projekt Ekoalarm 1Projekt Ekoalarm 1
Späť na zoznam