Rozsiahla rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Škultétyho 1 v Nitre

26. 3. 2023
ZŠ Škultétyho, Nitra

V Zariadení školského stravovania sme robili niekoľko rekonštrukcií.

Škola bola otvorená v r. 1987, až do r. 2014 bolo ZŠS v pôvodnom stave.

Prvá rekonštrukcia spočívala vo výmene podlahy v jedálni, nový nábytok sa zabezpečil a rekonštruovala sa priľahlá umyvárka.

V roku 2017 boli vymenené výdajné okná, namontovaná rampa na tácky a nainštalovaný výdajný pult.

Nové zariadenia do kuchyne boli vymieňané priebežne od r. 2014, z vlastných zdrojov a projektov: napr. Konvektomat z projektu MŠVVaŠ SR v r. 2020. Dnes máme kompletne vymenené nerezové zariadenia.

Komplexná rekonštrukcia kuchyne bola financovaná zriaďovateľom Mestom Nitra v hodnote vyše 500 000 €, trvala 5 mesiacov. Zahŕňala  výmenu všetkých inštalácií, vodovodných, elektrických a odpadových, výmena podláh, obkladov, murárske práce, výmena výťahov: jeden vyváža jedlo z kuchyne do jedálne na 1. poschodí a druhý zváža odpad. Vymenená bola aj vzduchotechnika v kuchyni a vo výdajni jedál. Vybavenie kuchyni sa nemenilo, nakoľko zariadenia máme zánovné.

Počas rekonštrukcii mali žiaci zabezpečenú stravu na MŠ Novomeského a DSS Baničová. Zamestnancom bol poskytnutý príspevok na stravu.

Personál jedálne je s rekonštrukciou veľmi spokojný.

Mesto Nitra informovalo o rekonštrukcii : https://www.teraz.sk/regiony/mesto-nitra-ukoncilo-rozsiahlu-rekonst/685786-clanok.html

Rozsiahla rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Škultétyho 1 v Nitre 1Rozsiahla rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Škultétyho 1 v Nitre 1Rozsiahla rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Škultétyho 1 v Nitre 1Rozsiahla rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Škultétyho 1 v Nitre 1Rozsiahla rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Škultétyho 1 v Nitre 1Rozsiahla rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Škultétyho 1 v Nitre 1Rozsiahla rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Škultétyho 1 v Nitre 1Rozsiahla rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Škultétyho 1 v Nitre 1Rozsiahla rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Škultétyho 1 v Nitre 1Rozsiahla rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Škultétyho 1 v Nitre 1
Späť na zoznam