Rozvojový projekt: Zlepšenie vybavenia školskej jedálne - úspech!

28. 2. 2021
ZŠ Záhorská Ves

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenilo z rozpočtu na rok 2021 bežné a kapitálové finančné prostriedky vo výške 2 mil. eur na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách.

Do stanoveného termínu, t. j. 28. 2. 2021 prišlo 1390 žiadostí o RP. Z vyčlenených finančných prostriedkov bolo možné podporiť 417 školských jedální.

Späť na zoznam