Skutočne zdravá škola

8. 6. 2023
ZŠ Nábrežie mládeže, Nitra

Základná škola Nábrežie mládeže má aj športové triedy – atletické a hokejové. Chceli sme zlepšiť stravovanie našich detí a športovcov. Podať im informáciu o správnej výžive, o pitnom režime, vitamínoch, ktoré sa nachádzajú v zelenine a ovocí.

Sme zapojení aj v projekte Zelená škola, kde sa zaoberáme témou odpadu a tiež zdravého stravovania. Snažili sme sa eliminovať odpad zo školskej jedálne, počas ranných komunít sa snažíme vytvárať témy zamerané na stravovanie napr. zdravé nátierky, ovocné a zeleninové dni. Naši žiaci pravidelne triedia odpad.

Cieľom projektu je na našej škole dosiahnuť: zdravých žiakov, ktorí ovládajú potravinovú gramotnosť, vytvoriť aktívne miestne spoločenstvo, podieľať sa na udržateľnom hospodárstve a zdravom životnom prostredí.

Na základe analýzy školskej jedálne naša škola získala Certifikát skutočne zdravej jedálne, čo je zároveň jeden zo základných pilierov pre úspešné zvládnutie projektu Skutočne zdravej školy.

Na našej škole vznikol akčný tím, ktorého členmi sú: vedúca školskej jedálne, učitelia a žiaci. Budeme sa snažiť, aby bol tento tím rozšírení aj o rodičov a priaznivcov našej školy.

Na škole je zriadená stravovacia komisia, ktorá je zložená zo zamestnancov školy a rodiča. Riešia podnety na zlepšenie stravovania.

Späť na zoznam