Svetový deň vody v našej škole

22. 3. 2022
ZŠ Záhorská Ves

Pripomínali sme si ho aj my, odetí do modrej farby a krátkou rozhlasovou reláciou, ktorú si pripravili žiaci VII.A triedy. Pracovný list žiakov 6. ročníka bol zameraný na kolobeh vody v prírode. Piataci si pripravili projekty o rybách, ktoré sú súčasťou vodného ekosystému. Pod mikroskopom sledovali rôzne mikroorganizmy vo vode. O dôležitosti vody, jej význame pre ľudský organizmus, o dehydratácii – jej príčinách a dôsledkoch, diskutovali žiaci 8. a 9. ročníka na hodinách slovenského jazyka. V rámci chémie si žiaci 8. a 9. ročníka pripravili prezentácie o pitnej vode, o jej šetrení v domácnostiach a spôsoboch ochrany vody.

Žiaci prvého stupňa vytvorili krásne diela s tematikou vody. Žiaci si pripravili pokusy s farbami a čistej vody. Počas projektového vyučovania si vyhotovili i krásne výtvarné diela. Štvrtáci si vyskúšali svoje vedomosti zo všetkých predmetov na tému voda. Žiaci sa tak dozvedeli o kolobehu vody, o tom, aká je voda pre nás vzácna, aká je to zdravá tekutina na pitie oproti sladeným nápojom, aké sú základné pravidlá pitného režimu, ako vodou šetriť a ako ju svojím pričinením chrániť.

	Svetový deň vody v našej škole 1	Svetový deň vody v našej škole 1	Svetový deň vody v našej škole 1	Svetový deň vody v našej škole 1	Svetový deň vody v našej škole 1	Svetový deň vody v našej škole 1	Svetový deň vody v našej škole 1	Svetový deň vody v našej škole 1	Svetový deň vody v našej škole 1	Svetový deň vody v našej škole 1	Svetový deň vody v našej škole 1	Svetový deň vody v našej škole 1	Svetový deň vody v našej škole 1	Svetový deň vody v našej škole 1	Svetový deň vody v našej škole 1	Svetový deň vody v našej škole 1
Späť na zoznam