Upratovanie školského areálu

13. 4. 2023
ZŠ Komenského, Svidník

Čistenie školského areálu, prečisťovanie trávnika, vysádzanie kvetov, zametanie, hrabanie, celková údržba trávnatých plôch.

Upratovanie školského areálu 1Upratovanie školského areálu 1Upratovanie školského areálu 1Upratovanie školského areálu 1Upratovanie školského areálu 1Upratovanie školského areálu 1
Späť na zoznam