Výzva mesiaca

3. 10. 2022
ZŠ s MŠ Hurbanova, Martin

V mesiaci september sme sa zapojili do projektu zatoč s odpadom. Výzvou mesiaca bolo ,,vymeň svoju hubku". 

Do tejto výzvy sme sa všetci spoločne zapojili s veľkým nadšením a odhodlaním vyskúšať niečo nové. Chceme tak viesť deti k ekologickejším produktom a učiť ich k väčšej zodpovednosti ako sa správať k našej planéte.

Deti mali možnosť si Lufu (ekologickú hubku) vyskúšať na hodine Techniky priamo v procese pri umývaní riadu. Mladšie ročníky vyskúšali prácu s Lufou na hodinách výtvarnej výchovy. Všetkých nás Lufa prekvapila ako ľahko sa sňou pracuje. Lufu sme zaradili do procesu školy (školské a mimoškolské aktivity). 

Našim cieľom do budúcna bude si Lufu vypestoaťv školskej záhradke, aby sme zatočili so zbytočným odpadom a plitvaním.  

Výzva mesiaca  1Výzva mesiaca  1Výzva mesiaca  1Výzva mesiaca  1Výzva mesiaca  1
Späť na zoznam