Žiaci sa učia základy varenia

19. 5. 2022
ZŠ s MŠ Na Hôrke, Nitra

Žiaci 5. - 9. ročníkov sa na hodinách techniky a na krúžku varenia v školskej kuchynke pravidelne učia pripravovať základné jedlá. Sú to najmä rôzne druhy nátierok, šalátov, cestovín s prílohou, ale aj jednoduchých múčnikov.

Žiaci sa učia základy varenia 1Žiaci sa učia základy varenia 1Žiaci sa učia základy varenia 1Žiaci sa učia základy varenia 1Žiaci sa učia základy varenia 1Žiaci sa učia základy varenia 1Žiaci sa učia základy varenia 1Žiaci sa učia základy varenia 1Žiaci sa učia základy varenia 1Žiaci sa učia základy varenia 1Žiaci sa učia základy varenia 1Žiaci sa učia základy varenia 1Žiaci sa učia základy varenia 1Žiaci sa učia základy varenia 1Žiaci sa učia základy varenia 1Žiaci sa učia základy varenia 1Žiaci sa učia základy varenia 1
Späť na zoznam