Od semienka k rastlinke

30. 9. 2022
ZŠ s MŠ Hurbanova, Martin

Deti sú o téme „Od semienka k rastlinke“ oboznámené nielen teoreticky, ale mali možnosť si to aj vyskúšať prakticky. Učia sa spoznávať a pomenovať jednotlivé fázy rastu a pestovania rôznych rastlín, kvetov, obilnín a pod. Následne sa svoje teoretické poznatky učia preniesť do praxe. Každá trieda má k dispozícií svoj vyvýšený záhon, na ktorom si deti zasadili rastliny rôzneho druhu a museli sa oň svedomito starať.

Deti spolu s pani učiteľkami tieto rastliny pozorovali, spoločne sa o ne starali a neustále ich polievali, aby na jeseň mohli žať úrodu, ktorá sa im podarila vypestovať z malého semienka.

Od semienka k rastlinke  1Od semienka k rastlinke  1Od semienka k rastlinke  1Od semienka k rastlinke  1Od semienka k rastlinke  1Od semienka k rastlinke  1
Späť na zoznam