Kritéria programu Skutočne zdravá škola a škôlka

Čo musíte urobiť, aby sa vaša škola alebo škôlka stali Skutočne zdravou? 

Ponúkame dva programy: Skutočne zdravá škola a Skutočne zdravá škôlka. Podmienky pre udelenie certifikátu majú tri úrovne: bronzovú, striebornú a zlatú. Každá úroveň obsahuje špecifické kritériá, ktoré musí škola alebo škôlka splniť.

Kritéria se týkajú 5 oblastí:

Angažovanosť

 • Akčná skupina, ktorá sa sa venuje zlepšeniu v oblasti stravy

 • Škola svojich stravníkov informuje o zložení a pôvode pokrmov

 • Podpora žiakov a rodičov, aby prichádzali s nápadmi na zmeny v oblasti stravovania

Kvalita stravy a pôvod surovín

 • Používanie prevažne čerstvých surovín a len minimum alebo žiadne polotovary 

 • Podpora lokálnych a regionálnych dodávateľov potravín

 • Základ pitného režimu je pitná voda

Vzdelávanie

 • Zapájanie sa do mimoškolských vzdelávacích aktivít v oblasti výživy a zdravia

 • Téma udržateľného stravovania je zakomponovaná v učebných osnovách vybraných predmetov

 • Navštevy fariem, pestovanie na záhrade alebo v budove školy, lekcie varenie a spoznávanie tradičných remesiel

Zodpovednosť

 • Vzdelávanie v téme udržateľného stravovania - učitelia, rodičia, deti, aj pani kuchárky

 • Triedenie odpadkov, kompostovanie a snaha o minimalizáciu potravinových zvyškov

 • Využívanie ekologických čistiacich prostriedkov

Komunita

 • Organizácia kulinárskych súťaží a podujatí

 • Zapájanie a motivácia k zdravému stravovaniu aj smerom k rodičom, prarodičom

 • Zdieľanie aktivít v oblasti zdravého stravovania s verejnosťou a inými školami

Aké aktivity Skutočne zdravé školy a škôlky realizujú:

 • žiakom poskytují plnú dôveru v účasti na celom procese zmeny - deti získavajú vlastnosti "lídra" a naučili sa upozorňovať na veci, ktoré by sa mali zmeniť.
 • začleňujú tému stravovania, jedla a šetrného hospodárenia v poľnohospodárstve do vzdelávacieho programu
 • nakupujú do školskej jedálne čerstvé sezónne suroviny od miestnych farmárov a remeselných výrobcov.
 • organizujú výlety na miestne farmy
 • usporadúvajú na škole farmárske trhy a komunitné aktivity
 • ponúkajú kurzy varenia pre žiakov a rodičov
 • pestujú na školskej záhrade vlastné ovocie, zeleninu a bylinky
 • zabezpečujú, že obed je v školskej jedálni radostnou spoločenskou udalosťou zároveň je konzumovaný v príjemnej a kľudnej atmosfére. 

Kritéria Skutočne zdravej školy a škôlky

Nižšie nájdete stručný prehľad toho, čo vaša škola alebo materská škola musí splniť, aby získala certifikát v každej úrovni.

Návody, ako plniť program a jeho kritéria, nájdete tu

Školy spĺňajúce Bronzové kritéria:

 • Ponúkajú v školskej jedálni sezónne pokrmy vyrobené minimálne zo 75 % z čerstvých surovin.
 • Zapájajú rodičov a žiakov do zlepšovania školského stravovania a kultúry stravovania v jedálni prostredníctvom Akčnej skupiny pre zdravé stravovanie.
 • Poskytujú deťom a žiakom možnosť vzdelávacích aktivít v oblasti prípravy pokrmov, zahajujú kroky k vytvoreniu školskej zeleninovej či bylinkovej záhrady a organizujú pro deti a žiakov návštevy fariem v okolí.
 • Rešpektujú potreby stravníkov so špecifickou diétou tým, že im umožňujú ohriatie z domu doneseného diétneho pokrmu v školskej jedálni.

Splnením podmienok pre bronzovú úroveň sa škola stává súčasťou siete Skutočně zdravých škôl a škôlok. Od organizátorov programu škola obdrží presné návody a postupy, ako jednotlivé kritéria dosiahnuť. Čím viac ich bude plniť, tým vyššiu úroveň môže získať. Aj keď je bronzový certifikát vydávaný na základe interného hodnotenia školy, tím Skutočne zdravej školy se môže prísť do školy pozrieť a situáciu nezávisle sám zhodnotiť.

Školy spĺňajúce Strieborné kritéria:

 • Majú spracovaný Plán podpory zdravého a udržateľného stravovania.
 • Ponúkajú v školskej jedálni zdravé pokrmy pripravené z čerstvých sezónnych surovín od miestnych farmárov a remeselných výrobcov, časť surovin pochádza z ekologických fariem.
 • Ponúkajú v rámci školského programu lekcie varenia, na ktorých žiaci využívajú ovocie a zeleninu alebo aspoň bylinky vypestované v školskej záhrade.
 • Umožňujú každému žiakovi za dobu dochádzky možnosť aspoň raz navštíviť farmu v regióne.
 • Zapájajú rodičov a verejnosť do vzdelávania o zdravom jedle prostredníctvom akcií a aktivit s tématikou jedla.

Školy spĺňajúce Zlaté kritéria:

 • Sú centrom dobrej, zdravej a udržateľnej kultúry stravovania vo svojom okolí aktívne zapájajú rodičov a verejnosť do aktivít v oblasti zdravého stravovania, pestovania a varenia.
 • V školskej jedálni ponúkajú pokrmy pripravené z 80 % z čerstvých surovín z lokálnych zdrojov, a z toho 10 % surovín pochádza z ekologických fariem.
 • Každý žiak sa naučí základy zdravého varenia a má príležitosť vyskúšať si pestovanie na školskej záhrade.
 • Skupiny žiakov sú aktívne zapojení do života miestnej farmy.

Zlatý certifikát je vydávaný po dôkladnom audite na škole.

Registrujte vašu školu do programu tu

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací